Dyr

FBK-veteran: - Klublivet dør med den nuværende forpagtning i Arena Nord

Forpagtningsaftalen er skruet forkert sammen, siger Bjørn Danielsen

FREDERIKSHAVN:Allerede i 70erne var han med til at slå de første streger på planer om en sammenbygning af hallerne på Rimmens Allé. Med Arena Nord er hans drøm gået i opfyldelse, men der ér et alvorligt men, der forhindrer den optimale brug af faciliteterne på Rimmens Allé. - Forpagtningsaftalen er helt galt skruet sammen. Klublivet dør, hvis det fortsætter på denne måde. Det siger Bjørn Danielsen. I årtier har han på nærmeste hold fulgt livet i Dansk Badminton i almindelighed og i FBK i særdeleshed, og han mener, at man bør udlicitere forpagtningen til en professionel restauratør. - De steder, hvor man blander professionelle og frivillige, går det galt. Man ser det i krisecentre og i mange foreninger og haller, at der let opstår knas i samarbejdet, når nogen får løn og andre ikke. Bjørn Danielsen mener, at Arena Nords bestyrelse bør udbyde forpagtningen - og så stille klare betingelser om åbningstid, sortiment i cafeteria og køkken og så videre. - Så må det være op til restauratøren, om han vil bruge det lille køkken i Badmintonhallen, hvis han skal lave mad til 30 overnattende gæster. Som det er nu, ødelægger man klublivet, når man ikke sørger for at klublokalerne i de gamle haller fungerer. - Badmintonspillerne benytter ikke Arena Nords cafeteria, når de træner, men tager selv øl og vand med. Men man bliver jo ikke hængende ret længe i et cafeteria, hvor der ikke er servering. I gamle dage blomstrede klublivet, når vi havde fredagsspisning i Badmintonhallen, men det er der jo ingen der har lyst til i et cafeteria uden betjening, siger Bjørn Danielsen. Han forudser, at man dræner de mange frivillige hjælpere for kræfter, hvis de flere gange om ugen skal stille op i arenaen. - Man slider dem i stykker, når det hver gang er de samme mennesker, der skal stille op, siger Bjørn Danielsen, der er æresmedlem af FBK.