FDF-byggeri stoppet på grund af forurening

Nyt kredshus opføres måske i stedet på Kærby Stadion

KÆRBY:Medlemmerne af FDF Kærby var lykkelige, da de i begyndelsen af januar var med til at starte byggeriet af et nyt kredshus på en grund bag Ungdomsskolen i Enggårdsgade. Men efter få dage blev byggeriet stoppet, da der blev fundet affald og rester af cyanid, svovl og tjære i jorden. Giftstofferne stammer sandsynligvis fra gasrensemasse, der er et affaldsprodukt fra de tidligere gasværker. Med hensyn til affaldet mener man, at det er blevet deponeret i området i perioden 1960-1966. Jorden er så giftig, at teknisk forvaltning straks fik indhegnet hele området og dækket den forurende jord med presenning. Frustrerede FDF'erne har allerede i flere år forsøgt at få lov til at bygge et hus, og de glædede sig meget til 1. juni, hvor huset efter planen skulle stå færdigt. Så nu er de naturligvis dybt frustrerede over, at det hele er sat i stå. - De har også været bekymrede for, om de vil blive pålagt de ekstra udgifter, som forureningen medfører. Men der er det min indstilling, at FDF'erne skal holdes skadesfri. Der er tradition for, at kommunen betaler udgifterne i forbindelse med en jordforurening, siger Henrik Thomsen (SF), rådmand i teknisk forvaltning. Teknisk udvalg har sagen på dagsordenen 10. april, og her regner han med, at de øvrige udvalgsmedlemmer vil indtage samme holdning. Dagsordenen lægger op til, at politikerne kan vælge mellem to løsninger: Den ene går ud på at gennemføre projektet og udskrive en tillægsbevilling på de knap 1,2 millioner kroner, som det vil koste at rense grunden. Den anden løsning går ud på at dække udgravningen ved Ungdomsskolen til igen på en forsvarlig måde og i stedet bygge kredshuset på Kærby Stadion. Det betyder en merudgift på 740.000 kroner, og er altså en billigere løsning. Protesterer ikke Teknisk forvaltning har regnet ud, at hvis der laves en mindre omlægning af løbebanerne på stadion, så kan FDF-huset godt placeres på stadion uden at genere hverken fodbold eller atletik. Børnehaven Kærgården, Kærbyskolen og fodboldklubben Liljen er alle blevet orienteret om projektet, og de vil ikke stille sig i vejen for det. Der skal dog stadig gennemføres en nabohøring, men hvis der ikke kommet nogen væsentlige indsigelser, skulle vejen være banet for et FDF-kredshus på stadion med adgang fra Padevænget.