Bislev

FDF Nibe beholder retten til papirindsamling

FDF kan fortsat tjene en skilling ved at samle ind i Nibe by

NIBE:Ungdomsorganisationerne i Bislev, Sebber og Farstrup kan tjene, hvad der svarer til to års indtægt på papirindsamlingen ved at opstille containere for Renovest. Så er det imidlertid også slut for deres vedkommende. Til gengæld vil FDF i Nibe by kunne fortsætte indsamlingen. Blot skal afregningen komme fra kommunen, da Renovest ikke vil have med den nuværende afregning at gøre længere. Sagen blev rejst af teknisk udvalg i Nibe i juni og drøftet i bestyrelsen for Renovest mandag. Siden har teknisk udvalg igen drøftet sagen, efter opfordring fra Renovest om at Nibe gør klart, hvilken ordning kommunen ønsker. Og det er altså, at der bliver indsamlet papir i Nibe by som hidtil seks gange om året i store containere, som Renovest kører. Netto har ordningen givet Renovest et underskud på 50.000 kroner og det mente Renovest ikke var rimeligt i forhold til de øvrige kommuner i renovationsfællesskabet. - Renovest afregner papiret med kommunen, og så er jeg da indstillet på, at FDF får en garanti svarende til papirprisen over tre år, for eksempel 20 ører pr. kilo, siger Christen Kristensen, der er næstformand i teknisk udvalg og sammen med udvalgets formand, Elin Møller, Nibe byråds repræsentanter i Renovest. For husstandene betyder den ny ordning en årlig afgift på 92 kroner, mens prisen i de øvrige kommuner bliver 103 kroner. - Men de afdrager jo også på containerne, forklarer Christen Kristensen, at ordningen bliver billigere i Nibe. - Der er jo brugerbetaling, så prisen kan gå op eller ned, alt efter hvordan økonomien udvikler sig.