EMNER

Feberredning til de hjemløse i Hjørring

Socialministeriet giver penge fra akutpulje til nødovernatning på Den Sociale Blå Café.

De hjemløse i Hjørring er reddet vinteren over af en ekstrabevilling fra Socialministeriet. Den Sociale Blå Café har modtaget 215.000 kr. fra Socialministeriets akutpulje til nødovernatningspladser. - Dermed er der tre måneder her i vinter, hvor de hjemløse ikke skal ligge og sove ude i sneen, siger lederen af Den Sociale Blå Café, Susanne Houmøller. Situationen for hjemløse i Vendsyssel så ellers håbløs ud, for bevillingerne til de to akutpladser og den herbergsseng, som findes i Den Sociale Blå Café, ophører nemlig her til nytår. Det drejer sig dels om satspuljemidler fra Socialministeriet, dels om et tilskud fra Hjørring Kommune. Caféen forsøgte for en måneds tid siden at skrive rundt til erhvervsvirksomheder for ad den vej at finde de 500.000 kr., som der skal bruges for at bibeholde akutpladserne. - Vi har kun fået 10.000 kr. fra Nordea, siger Susanne Houmøller. Nu er sengepladserne altså reddet frem til 1. april. - Med i tilskuddet er også, at de hjemløse skal have morgenmad, siger Susanne Houmøller. Tilbuddet til de hjemløse fra Blå Kors i Hjørring, som driver caféen, går tilbage til 2001. Siden har 154 borgere fået en seng. - Jeg håber, at vi finder en løsning på lang sigt, for behovet for akutpladserne er der, hvad enten det er vinter eller sommer. I øjeblikket har vi seks inde i huset, siger Den Sociale Blå Cafés leder.