EMNER

Feddet i strid modvind

Naboer rejste hård kritik på borgermøde i Saltum

SALTUM:Naboernes tillid til forstander Leif Nielsen og botilbuddet Feddet i Saltum er tilsyneladende væk. I NORDJYSKE Stiftstidende tirsdag udtrykte Svend Hansen mistillid tiil Feddet, og på borgermødet tirsdag aften på Saltum Kro meldte flere naboer sig i koret af utilfredse borgere. Flere af de omkring 40 tilstedeværende tilkendegav også en vis skepsis over for det forholdsvis nyeetablerede tilbud til psykisk syge misbrugere. Saltum Borgerforening havde taget initiativ til mødet, som var anledning til at stille spørgsmål til og debattere udviklingen i Saltum med lokalpolitikerne Leif Stevn (S), Henrik C. Pedersen (V), Inger Bertelsen (V) og Morten Marinus Jørgensen (DF). Men det var først og fremmest botilbuddet Feddet, der satte sindede i kog. Forstander Leif Nielsen fortalte om stedet, klienterne og de regler, som de skal overholde for at opholde sig på Feddet, og han slog fast, at der er grundigt tilsyn med forholdene. Inden Leif Nielsen overhovedet fik lov til at etablere Feddet, blev hans kvalifikationer tjekket på kryds og tværs, fortalte han og tilføjede, at en psykiatrisk læge besøger botilbuddet, som også er med i distriktspsykiatri-ordningen. Derudover holder amtet og Feddets bestyrelse øje med, hvad der foregår. Men naboerne var ikke overbeviste. Årsagen er, at en af Feddets tidligere beboere nu opholder sig i Svend Hansens campingvogn, fordi han ikke længere kan være på Feddet. Naboerne Svend Hansen og Lissy Christiansen fortalte, at Leif Nielsen efter deres opfattelse ikke var i stand til at håndtere problemerne på botilbuddet. Efter deres opfattelse var beboeren blevet smidt ud, hvorefter forstanderen tilsyneladende ikke mente, at beboeren ikke længere var hans problem. Leif Nielsen svarede, at beboerne kommer på Feddet frivilligt, men hvis de ikke kan overholde husets regler, kan de ikke være der. Han afviste, at beboerme sendes på gaden, da Feddet kontakter den kommune, som beboeren kommer fra, og det er herefter op til den pågældende kommune at finde en anden løsning. Sagens hovedperson dukkede selv op til mødet. Han fortalte, at han havde været hjemløs i København og havde en fortid i det psykiatriske system. I begyndelsen havde han tillid til Leif Nielsen, men den forsvandt hurtigt, da forstanderen forlangte, at beboeren skulle tage psykofarmaka, som er en kemisk behandling af psykisk sygdom. Da beboeren også kom til at drikke en øl for meget en aften (alkohol er forbudt på Feddet) spidsede situationen til, og han kunne ikke længere opholde sig på institutionen. Flere deltagere på borgermødet gav udtryk for, at de var utrygge ved, hvordan beboerne opfører sig, når de forlader Feddet, enten fordi de går en tur op i byen, forlader stedet eller bliver smidt ud. Politikerne stillede spørgsmålstegn ved, om det er kommunens problem at løse situationen for den beboer, der nu bor i campingvogn. Tilhører Bent Jensen, Hune, slog dog fast, at det måtte være kommunens problem, hvis borgeren har folkeregisteradresse i kommunen. Det har han, oplyste borgmester Flemming Jansen (V), til NORDJYSKE i går, og vedkommende har fået besked på, at han skal melde flytning, efter at han har forladt Feddet. Derudover har kommunen ikke tænkt sig at foretage yderligere. Opstår der problermer, er det en sag for politiet, mener Flemmming Jansen.