EMNER

Fedme måles i BMI og taljemål

Når man skal måle om vægten er indenfor normalområdet eller ej, er en god metode at bruge det såkaldte BMI-tal. BMI er en international anerkendt metode til at sætte vægten i forhold til højden. BMI er en forkortelse for Body Mass Indeks eller på dansk kroppens massefylde. BMI-tallet udregnes ved at man tager sin vægt i kg og dividere den med sin højde i meter ganget med sig selv. BMI-brøken ser altså således ud: Vægt/ Højde x Højde. Hvis man har et BMI på under 20 er man undervægtig og vejer altså for lidt. Hvis man har etBMI på 20-25 er man normalvægtig. Hvis man har et BMI på 26-29 er man overvægtig. Hvis man har et BMI på over 30 er man fed. Et BMI-tal på 30-35 er let fedme, mens der er tale om svær fedme ved en BMI på over 35. Man skal være opmærksom på at BMI-tallet ikke er lige godt til alle. Mennesker med en stor muskelmasse vil således score højt i BMI-tallet uden at de er overvægtige. Mange læger mener derfor at det er bedre at bruge taljemålet. Hvis en mand har et taljemål på mere end 102 cm er han fed og har en betydelig risiko for at blive syg af sin fedme. For kvinder er grænsen 88 cm.