Advokatvirksomhed

Fedtebrød bliver lidt endnu

Værtshus i Aalborg hævder, at opsigelsesvarsel ikke overholder lejelovens regler

i 2001 overtog Fedtebrød Cafe Havnens tidligere lokaler. Daværende forpagter Bent Rasmussen fremhævede daværende teknikrådmand Ib Rasmussen (S) for, at det kunne lykkes. Nu raser samme Bent Rasmussen imod kommunen, som ikke vil hjælpe værtshuset til

i 2001 overtog Fedtebrød Cafe Havnens tidligere lokaler. Daværende forpagter Bent Rasmussen fremhævede daværende teknikrådmand Ib Rasmussen (S) for, at det kunne lykkes. Nu raser samme Bent Rasmussen imod kommunen, som ikke vil hjælpe værtshuset til

Flytningen af værtshuset Fedtebrød i Aalborg er midlertidigt stillet i bero. Værtshuset hævder nemlig, at opsigelsen af lokalerne på Østerbro er i strid med lejeloven, og at Fedtebrød ikke fået et rimeligt varsel om fraflytning. Hvis ejeren af ejendommen alligevel kræver, at Fedtebrød pakker sammen her og nu, kan det kun ske via fogeden, men Fedtebrødets advokat kræver at få lov til at forklare sig for fogedretten. En procedure som alle omstændigheder vil forlænge udflytningen. Advokat Lars Munch Andersen forsøger samtidig at få overblik over, hvad der er op og ned i de gældende aftaler. - Vores påstand er, at Fedtebrøds udlejning er at sammenligne med et erhvervslejemål. Det betyder, at der skal være en rimelig begrundelse for at opsige lejemålet, og at det skal ske med et rimeligt varsel, siger advokaten. Han sidder med en såkaldt forpagtningsaftale for Fedtebrød dateret 2006. Den er ændret flere gange, og som udgangspunkt er de juridiske vilkår i en forpagtningsaftale anderledes end i et erhvervslejemål. Kort sagt er der strammere regler for opsigelse og fraflytning for erhvervslejemål. Men selv om Fedtebrød har en forpagtningsaftale, mener advokat Lars Munch Andersen, at der i realiteten er tale om et erhvervslejemål. Advokaten henviser til, at der før Fedtebrøds flytning ikke blev drevet værtshus på adressen. Det er først sket med Fedtebrøds indtræden, og advokaten har desuden fået oplyst, at der er brugt en del penge på at indrette stedet til værtshus. Fedtebrød måtte i sin tid flytte fra en adresse på Østerbro, hvor der skulle opføres nyt plejehjem. Ny adresse blev et tidligere værtshus - Cafe Havnen - på Østerbro, der havde stået tomt i et halvt års tid.