Fedtebrød - nu uden alkohol

Værtshusejer trækker anke - dømt skyldig igen for hashsalg

AALBORG:Det er slut med øl og spiritus på værtshuset Fedtebrød i Aalborg. Værtshuset fik i august sidste år frataget alkoholbevillingen af det kommunale bevilligsnævn, fordi politiet gentagne gange havde konstateret, at der blev handlet og røget hash på stedet. Beslutningen om at fratage Fedtebrød alkoholbevllingen blev i oktober stadfæstet af Retten i Aalborg, men indehaver Bent O. Rasmussen ankede til landsretten med opsættende virkning. Men i sidste uge fandt Vestre Landsret atter indehaveren skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, og Bent O. Rasmussen valgte herefter at hæve ankesagen om bevillingen. Pakker i skraldespand Bent O. Rasmussen blev også i landsretten idømt en bøde på 4000 kroner for besiddelse af hash. Både hash til eget forbrug og hash med henblik på videresalg. Hjemme på hans private bopæl fandt politiet 25. juli sidste år en klump hash på 31,1 gram samt en bidetang med hashrester. Det kunne restauratøren godt vedkende sig. Men forinden havde politiet ransaget på Fedtebrød, hvor der i en skraldespand blev fundet ni salgspakker med hash. Politiet lod klumperne i salgspakkerne undersøge og kunne konstatere, at det var samme type hash som den, der var fundet hjemme hos Bent O. Rasmussen. Det stærkste bevis i den forbindelse var dog den kriminaltekniske undersøgelse af brudfladerne mellem de mindre stykker hash og den store klump. De passede sammen. Pakkerne var vejet af i små portioner på 1,6 til 1,8 gram, der alle var svøbt i sølvpapir, hvilket klart indikerede, at det var beregnet til videresalg. Bent O. Rasmussen har hele tiden nægtet at have stået for handel med hash, selv om brudfladerne på klumperne passer sammen, men både byretten og nu altså også landsretten er nået til det modsatte resultat. Ifølge Aalborg Politi har Fedtebrød tilkendegivet, at der ikke længere sælges øl og spiritus fra værtshuset på Østerbro. - Og det regner med vi med, at værtshuset overholder, bemærker vicepolitimester Jørgen Nautrup.