Lokalpolitik

Fej først for egen dør Størup

ØKONOMI:I en søndagsavisen 14. d.m. følte borgmester Knud Størup, Lokallisten, Hirtshals, sig kaldet til at mane til økonomisk ansvarlighed i Ny HJØRRING KOMMUNE. Vi er langt hen ad vejen enige i de anførte betragtninger. Det er der nu nok heller ikke mange med blot en anelse økonomisk indsigt, der ikke er. Det, der får os til at fare i blækhuset, er, at det netop er Knud Størup og Lokallisten, der slår bremserne i. Sagen er nemlig, at Hirtshals Kommune i meget væsentligt omfang bidrager til den anstrengte økonomi i Ny HJØRRING KOMMUNE. Den uheldige økonomiske udvikling er endda sket i et byråd med absolut flertal til Lokallisten, så Størup og Lokallisten, hvis den ellers havde haft mod og vilje, har haft alle muligheder for at gribe ind over for den uheldige udvikling. Situationen i Hirtshals er jo nemlig, at Hirtshals Kommune gik ind i 2006 med en negativ kassebeholdning på ikke mindre end 52,4 mill.kr. Det betød da også, at Knud Størup meget hurtigt suspenderede sit anlægsbudget, indførte anlægsstop og begrænsninger i i indkøb af vare- og tjenesteydelser i perioden indtil 1. juli 2006. Uden i øvrigt at skulle blande os i Hirtshals Kommune"s forhold vil vi ikke – jf. Størup"s egne udtalelser om økonomisk ansvarlighed – tilråde, at Størup efter sommerferien igangsætter det suspenderede anlægsbudget og ophæver de øvrige restriktioner. Hvis Hirtshals Kommune blot havde haft en 0-kassebeholdning, ville Ny HJØRRING KOMMUNE have haft den fornødne økonomiske mulighed for at gennemføre flytningen af Hjørring Bibliotek. Uden at ville tillægge Størup dårlige motiver kunne det godt se ud, som om Hirtshals Kommune har tømt kassen i god tid inden kommunesammenlægningen. Set med de øjne lyder Størup"s henstilling om økonomisk ansvarlighed ikke så lidt hul Målt på indbyggertal svarer en negativ kassebeholdning på 52,4 mill.kr. i Hirtshals Kommune til en negativ kassebeholdning i Hjørring Kommune på næsten 130 mill.kr. Selv om likviditeten i Hjørring Kommune – specielt i tidligere år – har været anstrengt, har den dog aldrig været i nærheden af et minus på 130 mill.kr. I sit indlæg giver Størup udtryk for, at Lokallisten er klar til både at foreslå og medvirke til projekter, der udvikler hele Ny HJØRRING KOMMUNE. Derfor vil vi afslutningsvis gerne stille et meget vigtigt og særdeles aktuelt spørgsmål: ” Er flytningen af Hjørring Bibliotek efter Lokallistens mening et sådant?”