Fej for egen dør

To medarbejdere på Aalborg Portland var ansat til at udføre et arbejde. Virksomheden gav dem et nyt job.

Det vil de ikke have og bliver efterfølgende afskediget. Arbejdsgiveren har gjort, som alle arbejdsgivere gør hver eneste arbejdsdag året rundt: de har benyttet sig af deres grundlovssikrede ret til at lede og fordele arbejdet. Foreningen, som de to afskedigede medarbejdere er medlem af, er utilfreds og vil nu rejse sagen i retssystemet. Ifølge DR Nordjylland bakker beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen de to afskedigede op og opfordrer dem til at sagsøge Aalborg Portland for uberettiget fyring. Mon ministeren vil føle trang til at udmelde samme opbakning i medierne, hvis de to havde været medlem af FOA, 3F eller en anden LO-organisation? Mon Claus Hjort Frederiksen vil gå så langt i kampen for hans nye holdning, at han vil stille lovforslag om, at ledelsesretten afskaffes? Nu er det jo ikke hele tiden, at Claus Hjort Frederiksen lægger lige meget energi for dagen: han vil ikke løfte så meget som en finger i forhold til at rette op på de ulovligheder, han er dømt for i Højesteret med hensyn nedsættelse af erstatning for manglende ansættelsesbrev. Så beskæftigelsesministeren går nok ikke så langt i hans bestræbelser for at få ophævet ledelsesretten – og det er ”sikkert godt nok”. Men vil klæde han som minister at feje for egen dør og holde snuden for sig selv i sager, han ikke er part i.