Naturvidenskab

- Fejl bidrager til unødig bekymring for CO2

De 27 lodsejere, der står bag "Nej til CO2-lagring", bygger deres modstand på et fejlagtigt grundlag. Det mener energiselskabet Vattenfall.

Vattenfall har allerede foretaget en række seismiske målinger ved Birkelse for at forberede etableringen af et CO2-lager i undergrunden. Arkivfoto: Lars Pauli

Vattenfall har allerede foretaget en række seismiske målinger ved Birkelse for at forberede etableringen af et CO2-lager i undergrunden. Arkivfoto: Lars Pauli

Vattenfall ønsker at etablere et CO2-lager i undergrunden ved Birkelse. For nylig stillede selskabet den seismiske undersøgelser midlertidigt i bero, fordi de 27 afviser at indgå en aftale om at lægge jord til undersøgelsen. De kritiske borgere har desuden bedt Det Energipolitiske Udvalg forholde sig til projektet, idet de ikke føler sig overbevist om sikkerheden i forbindelse med CO2-lagring. Henvendelsen var ledsaget af en schweizisk doktors vurdering af de geologiske forhold i forbindelse med lagring af CO2 i undergrunden. Ifølge Vattenfall er doktorens bidrag til debatten på en række punkter misvisende og dermed unødigt utryghedsskabende. Energiselskabet har derfor også sendt et brev til Energipolitisk Udvalg, hvor det punkt for punkt gennemgår udsagnene fra doktor Ulf Bossel. Nødvendigt at korrigere - Doktorens synspunkter vedrørende forholdene omkring CO2-lagring indeholder en lang række oplysninger, som er forkerte, og som det er nødvendigt at korrigere, siger informationschef i Vattenfall, Marianne Reedtz Sparrevohn og tilføjer, at Vattenfall med brevet også ønsker at gøre opmærksom på, at Ulf Bossel ikke har tilstrækkelig kendskab til geologiske forhold til at kunne vurdere, hvordan CO2 pumpet ned i undergrunden optræder. Forstår bekymring - Når det er sagt, anerkender vi fuldt ud, at nogle lodejere er bekymrede og vil have mere at vide. I sagens natur er der et kolossalt stort informationsbehov ved et projekt som dette, og selvom vi har gjort meget, har vi måske ikke gjort nok, siger informationschefen der tilføjer, at hun selvfølgelig ikke tror, at Vattenfall kan få samtlige borgere til at synes, det er rigtigt at pumpe CO2 i jorden. - Men det er nødvendigt med en bred accept og forståelse i befolkningen, siger Marianne Sparrevohn, der påpeger, at lagring af CO2 vil være et stort og hurtigtvirkende bidrag til begrænsning af CO2-udledning. - Først i 2050 vil vi måske være nået til et samfund uden fossile brændsler. I den mellemliggende tid vil det være uansvarligt ikke at gribe løsninger på et meget påtrængende prolem, som CO2 er, siger informationschefen, der påpeger, at det i sidste ende ikke er Vattenfall, men politikerne, der skal træffe beslutningen. - Og det bliver først efter en stor godkendelsesprocedure, siger informationschefen, der ser lodsejernes henvendelse til udvalget som et element i debatten forud for den politiske behandling af sagen.