Fejl i brev fra styrelse om obduktioner

Sundhedsstyrelsen og fagfolk er stadig uenige om værdien af obduktioner af psykisk syge.

Embedslægernes vurderer, at for mange psykiatriske dødsfald ikke indberettes til politiet Foto: Grete Dahl

Embedslægernes vurderer, at for mange psykiatriske dødsfald ikke indberettes til politiet Foto: Grete Dahl

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) forlanger flere obduktioner i psykiatrien, men ifølge det brev, som Sundhedsstyrelsen har sendt ud til Rigspolitiet om sagen, gælder det kun uforklarlige dødsfald på bosteder for psykisk syge. - Det er en fejl fra vores side. Derfor har vi tænkt os at skrive til Rigspolitiet og forklare, at det gælder pludselig, uventet død blandt alle psykiatriske patienter, siger kontorchef Anne Mette Dons fra Sundhedsstyrelsen. Når læger og psykiatere modtager et brev om samme emne i den nærmere fremtid, vil fejlen være rettet, oplyser kontorchefen. Brevet fra Sundhedsstyrelsen opfordrer til at bruge det retslægelige ligsyn konsekvent i sager om psykiatriske dødsfald. Det er nemlig embedslægernes vurdering, at for mange psykiatriske dødsfald ikke indberettes til politiet, selv om der er tvivl om dødsårsagen. Sundhedsministeren greb ind i sagen og forlangte flere obduktioner, efter at NORDJYSKE skrev om en stigning i antallet af uforklarlige dødsfald i psykiatrien og om 42-årige psykisk syge Mike Kent Lynge Andersen, der døde pludseligt i sit hjem i Aalborg. - Vi indskærper over for praktiserende læger og Rigspolitiet, at når en psykisk syg dør, skal der foretages et retslægeligt ligsyn. Hvis det stadig er uklart, hvad dødsårsagen er, skal der foretages en obduktion, siger Jakob Axel Nielsen. Men i skrivelsen til Rigspolitiet finder Sundhedsstyrelsen samtidig anledning til at understrege, at systematisk obduktion af alle psykiatriske patienter ikke vil give et mere præcist billede af psykiatriske patienters dødsårsag. Faglig stid Det begrunder Sundhedsstyrelsen med, at det kun vil være i et fåtal af de omtalte dødsfald, at en obduktion entydigt vil kunne fastslå den umiddelbare dødsårsag. - Det er vigtigt at komme væk fra at tale om obduktion som de vise sten. Obduktion er én brik i et større puslespil, hvor der er mange brikker, som vi prøver at samle. Det vil være forkert at fokusere på obduktion som den eneste videnskilde til det her, siger Anne Mette Dons. Det bliver også slået fast i skrivelsen, at retskemiske analyser kun i meget få tilfælde kan bidrage "væsentligt til at til at fastslå den endelige dødsårsag blandt patienter behandlet med antipsykotiske lægemidler". Retsmedicinerne har imidlertid en helt anden opfattelse af den sag. - Vi har en overdødelighed blandt psykiatriske patienter, og vi ved ikke, hvad de dør af. Det vil jeg til enhver tid påstå, at vi finder ud af i langt de fleste tilfælde, hvis retsmedicinerne går i gang, siger professor i retsmedicin Jørgen Lange Thomsen fra Syddansk Universitet. Dialog Anne Mette Dons afviser at diskutere med retsmedicineren i NORDJYSKE. - Vi går gerne i dialog med retsmedicinerne. Men så skal det være en direkte dialog. Det skal ikke være igennem pressen, siger hun. Læge og forsker i pludselige dødsfald i psykiatrien Jimmi Nielsen fra Psykiatrien i Region Nordjylland var med til at åbne diskussionen i NORDJYSKE for seks uger siden. Han er enig med Jørgen Thomsen. - Jeg er stadig af den opfattelse at en mere systematisk foretagelse af obduktion vil medføre ny væsentlig viden om pludselige dødsfald i denne patientgruppe. Såfremt Sundhedsstyrelsen er af en anden opfattelse vil det være interessant at se dokumentationen for det, siger Jimmi Nielsen. Anne Mette Dons ønsker ikke at henvise til de konkrete sager, som Sundhedsstyrelsen har sin viden om obduktioners begrænsede værdi i denne sammenhæng fra, men der er tale om enkelte tilsynssager, hvor der har været foretaget obduktion, oplyser hun.