Fejl i brev til ældre

Borgmester Mogens Gade beklager, at 290 ældre har fået brev med forkert information om tøjvask. Nyt brev på vej.

Et brev fra Jammerbugt Kommune har skabt en del uro blandt en del af de 290 borgere, der er visiteret til hjælp til tøjvask. I brevet henvises de ældre til at benytte en privat udbyder, hvis de skal have vasket tøj. Der er ikke længere kommunal hjælp til tøjvask. Men sådan er virkeligheden ikke. - Der er desværre en fejl i det brev, der er sendt ud til de 290. Brevet er mangelfuldt, siger borgmester Mogens Gade (V). - Det er beklageligt, at der er skabt unødig uro på grund af brevet. Det er en fejl, der er sket, og den bliver straks rettet, siger Mogens Gade. I forbindelse med budgetforliget blev der på ældreområdet skåret i tre serviceydelser, bl.a. vask af tøj. Mogens Gade forklarer, at 70 af de 290, som har modtaget brevet, har behov for at få vasket tøj flere gange om ugen med kommunal hjælp. For den gruppe sker der ingen ændringer. De vil fortsat få kommunal hjælp til den nødvendige tøjvask. Og det vil de få besked om fra kommunen straks, siger Mogens Gade De øvrige 220 kan også fortsat få kommunal hjælp til tøjvask, hvis de ønsker det. De kan blot benytte den såkaldte "fritvalgstid" på 15 minutter, der er afsat pr. gang, der kommer hjemmehjælp på besøg. Og det er denne mulighed, der ikke fremgår af det brev, der er sendt ud fra forvaltningen. Gruppen på de 220 vil også få et nyt brev fra Jammerbugt Kommune.