EMNER

Fejl i socialt regnskab gav påtale

Massiv mandskabsmangel i afdeling gav problemer

AARS:Selv om regnskabet for Aars Kommune som helhed er ført godt, så fik socialforvaltningen alligevel en alvorlig påtale af revisionen. Dog ikke mere, end at embedsmænd og politikere kunne forklare sig ud af det. Det fremgik af onsdagens byrådsmøde, hvor socialudvalgets formand Henriette Qvist skulle foklare, hvorfor revisionen blandt andet havde skrevet at der er: “fortsat behov for massiv ledelsesmæssig opfølgning og indsats for at sikre en fortsat konsolidering og forbedring af indsatsen på flere områder”. - Der er en del omstændigheder, der spiller ind. Afdelingen har blandt andet været uden leder i tre måneder, og der har været en stor pukkel af sygdom og barsel at komme over. Desuden har der været en hel del overarbejde i forbindelse med sammenlægningen af kommunerne, fortalte Henriette Qvist blandt andet. Selv om der har været vikarer i afdelingen har det alligevel ikke kunnet lade være at påvirke især en enkelt underafdelings arbejde alvorligt. Men i en intern rapport er det understreget, at der mest har været tale om formelle fejl, mens man har brugt de eksisterende kræfter på at få den regulære sagsbehandling til at fungere. Således skulle ingen borgere have fået udbetalt for meget eller for lidt i den anledning. Borgmester Knud Kristensen (K) støttede da også sin socialudvalgsformand: - Det har været helt ekstremt, det der er sket i forvaltningen. OG jeg synes at man efter bedste evne har søgt at klare problemerne, lød det. De formelle problemer er blandt andet søgt løst ved at sætte medarbejdere på et kursus lavet i samarbejde med revisionen.