EMNER

Fejl i tilsyn med amtets vejbump?

Egentlig er det lidt pinligt, at nogle af de daglige brugere - hårdt prøvede buschauffører - er nødt til at rykke ud med egne undersøgelser for at gøre amtet opmærksom på, at asfalten ved ikke færre end 72 vejbump rundt om i Nordjylland er så nedslidt, at det ikke alene tærer voldsomt på chaufførernes sundhed, men også nærmer sig det ulovlige. For det er jo ikke nok at etablere bump - de skal også holdes vedlige. Så mon ikke tilsynet har fejlet? Udgifter på op til 700.000 kr. forsvinder jo ikke, bare fordi man vender ryggen til. I øvrigt siger det ikke så lidt om manglende tillid til amtsrådspolitikerne, at chaufførerne også har sendt deres bump-undersøgelser til Folketingets trafikudvalg.