EMNER

Fejl koster kommunen 100.000

Der er udbetalt for meget i sociale pensioner, og nu er det for sent at få pengene tilbage

FJERRITSLEV:Der er sket en fejl, som ikke burde kunne ske, og vi har ændret procedure, så det ikke sker igen. Det siger socialudvalgsformand Per Halsboe-Larsen (S), efter gårsdagens udvalgsmøde, hvor et kommunalt tab på 98.577 kr. i form af for meget udbetalte sociale pensioner i fjor var på dagsordenen. - Desværre går det ud over skatteydernes penge, og det beklager vi, siger Per Halsboe-Larsen. Frist overskredet - Der, hvor det er gået galt, er ved udbetaling af sociale pensioner til borgere, der er afgået ved døden i løbet af året, forklarer udvalgsformanden. - Så skal kommunen inden for otte uger gøre krav på at få pengene retur fra dødsboet - hvis der altså er midler, og de for eksempel ikke er medgået til begravelsen, tilføjer han. - Det krav har vi ikke rejst, og efter otte uger er det altså for sent, så beløbet må afskrives som tabt. Per Halsboe-Larsen forklarer videre, at det er meget store pengestrømme, der går gennem socialforvaltningen, og at de beløb, som udløser refusion fra staten, går ind over en særlig mellemregningskonto. På denne konto stod ved udgangen af året 581.650 kr., en påfaldende stigning på 500.000 kr. i forhold til året før, og det eneste man med sikkerhed vidste, var at beløbet vedrørte 118 personer. Det ville være en meget stor opgave at finde ud af, hvad beløbene i det enkelte sager konkret er medgået til. Kommunernes Revision, der havde påpeget fejlen, aftalte derfor med socialforvaltningen, at når arbejdet med næste års budget var færdigt, skulle alle enkeltsagerne kulegraves for at finde årsagen til den store stigning, og det afslørede altså, at der er udbetalt næsten 100.000 kr. for meget. Da pengene er udbetalt uretmæssigt, er de heller ikke refusionsberettigede. - Der er ikke andet at gøre end at anse dem for tabt, konstaterer Per Halsboe-Larsen.