Frederikshavn

Fejl på fejl i AVØ-saga

PBorgmesters situationsfornemmelse svigtede, mener H.J. Kaptain

Hans Jørgen Kaptain: - En fejl overhovedet at tage formandsspørgsmålet op igen.

Hans Jørgen Kaptain: - En fejl overhovedet at tage formandsspørgsmålet op igen.

- Manglende situationsfornemmelse. Det er Hans Jørgen Kaptains bud på, hvad der gik galt, da borgmester Erik Sørensen i sidste uge overvejede at ændre regler for medarbejderrepræsentanternes deltagelse i aktieselskabsbestyrelser. Foranlediget af det kaotiske valg af formand i affaldsselskabet AVØ. Nu er det næppe hos Hans Jørgen Kaptain, borgmester Erik Sørensen henter gode råd, men det forhindrer ikke Venstres gruppeformand i at dele ud af sin mangeårige erfaring med professionelt arbejde i adskillige a/s-bestyrelser. - AVØ er en privat virksomhed. Det er ganske vist kommunen, der er ejer, men der er tale om et a/s, der drives efter samme regler som et hvilken som helst andet aktieselskab. Medarbejderne i bestyrelsen har de samme rettigheder og samme pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så det er helt malplaceret at sætte spørgsmålstegn ved deres rolle, siger Hans Jørgen Kaptain. Han mener, at Erik Sørensen begår flere fejl i forløbet, der sendte morgenkaffen i den gale hals hos flere ærkesocialdemokrater og rystelser gennem store dele af fagbevægelsen. - For det første er det en fejl at tage sagen om formand op. Under konstitueringsforhandlingerne blev det aftalt, at Brian Pedersen skulle være formand. Det er en aktionæroverenskomst. Så kan man ikke af rent personlige årsager bringe emnet op midt i en periode. Når man dernæst begynder at sætte spørgsmålstegn ved medarbejdernes ret til at stemme, går det helt galt. I alle de bestyrelser, jeg sidder eller har siddet i, er medarbejderne opdraget til, at de er med på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det har alle steder været en positiv oplevelse. Det giver en god dialog og sunde impulser fra folkene på gulvet. Noget vi kan og skal udnytte sundt og fornuftigt. Det er selvfølgeligheder, siger Hans Jørgen Kaptain.