Skattepolitik

Fejl på fejl

Jeg skal ikke blande mig i Orla Havs debat med en anden debattør, men når Orla Hav strør om sig med usandheder om Venstre, så må jeg alligevel give mit besyv med.

Når Orla Hav (30.11.) skriver, at Poul Nyrups økonomiske politik efterlod alt i skønneste orden, så er det i tvivlsom overensstemmelse med virkeligheden. For Orla Hav mener jo også, at det offentlige skulle have brugt endnu flere penge, end VK-regeringen har gjort siden 2001. Altid har vi skullet lytte til påstande om besparelser, nedskæringer og lignende. Men VK-regeringen har jo øget de offentlige velfærdsudgifter - det indrømmer Orla Hav nu endelig selv. Jeg rystes dog over beskyldningen om, at det har været VK-regeringen, der er skyld i den internationale finanskrise. Det vidner om, hvor tyndbenede Orla Havs argumenter er. Selv den mest inkarnerede socialdemokrat har med en vis ædruelighed i stemmen vist endnu ikke kunne beskylde Venstre for at stå bag den internationale finanskrise. Virkeligheden er jo, at Danmark har været langt bedre til at håndtere den internationale finanskrise end andre lande. Vi har - fordi vi ikke lyttede til Orla Hav og hans ligesindede, som altid råbte på flere penge på de offentlige budgetter - kunne iværksætte stribevis af krisetiltag, som betyder, at langt færre danskere bliver ramt af arbejdsløshed, end der var udsigt til, da finanskrisen tog fart. VK-regeringen har gjort klog i ikke at lytte til Orla Hav under finanskrisen. Det ville have været et dyrt bekendtskab for danskerne. Og endeligt, en løgn bliver ikke mere sand af at blive gentaget. Regeringen har ikke gennemført ufinansierede skattelettelser til gavn for de rigeste i dette land. Det har flere af Orla Havs partikolleger efterhånden måtte indrømme. Forårspakke 2.0 er og bliver fuldt finansieret. Jeg er altid klar på en politisk debat omkring uenigheder om, hvorvidt vi får vækst i Danmark ved at styrke det private erhvervsliv, eller øge skatterne med over 30 mia. kr. Men at påstå, at sidste års skattereform er ufinansieret er simpelthen at tale med bedre vidende. Kære Orla, lad os tale om vore politiske forskelle i stedet for at du taler usandt om regeringens politik. Det tror jeg faktisk nordjyderne forventer af os!