Ældreforhold

Fejl rettes i ældreplejen

AALBORG:Politikerne i kommunens ældre- og handicapudvalg vil have rettet de mangler, som revisionen har peget på, at der er i den første rapport af sin art i kommunen. Det er nemlig blevet lovpligtigt at tilsyn med plejehjem og plejeboliger. RevisionsselskabeT af 1/12 1962 har udarbejdet rapporten, der bygger på 42 anmeldte besøg. Selskabet går nu i gang med de uanmeldte besøg, som også skal foretages. Rapporten konkluderer, at kommunen lever op til sine forpligtelser og at beboerne er trygge og tilfredse. Dog var der enkelte punkter, der kunne blive bedre, konkluderede revisionen. Kontaktpersonordningen skal forbedres, så brugere og pårørende ved, hvem deres kontaktperson er. Det er for dårligt oplyst i dag. Ligeledes har beboere efterlyst mere tid til psykisk støtte og omsorg og det skal der også være tid til, mener politikerne. Kommunen vil også gøre brugere og pårørende bekendt med de kvalitetsstandarder, der er. - Vi er meget stolte over, at det går godt på vores plejehjem og i ældreboligerne. Der har kun været ganske få ting at kritisere. Når der så peges på sådanne ting i en rapport, så skal vi også efterleve det. Det ville være tåbeligt andet, mener ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard.