EMNER

Fejlagtig forklaring

KREDITVURDERING:Helle Thorning Schmidt bruger fejlagtigt den gunstige økonomiske periode under den tidligere SR-regering som forklaring på, hvorfor Danmark opnåede en triple A-kreditvurdering. Først og fremmest skyldes vores yderst gode kreditvurdering, at Schlüter-regeringen valgte, at den danske krone blev bundet op på den tyske mark, og så senere euroen via ØMU fase 2. Især sidstnævnte har været den medvirkende årsag til den gode kreditvurdering. Danmark har siden tiltrædelsen af ØMU fase 2 været duksen i det europæiske monetære samarbejde, hvad angår efterlevelse af de konvergenskrav der er stillet gennem stabilitetspagten. Det var regeringen under Schlüter, der ryddede op efter Anker Jørgensens forfejlede økonomiske politik. Årsagen til at vi fortsat har den gode kreditvurdering kan vi takke Schlüter regeringen for, da hans regering lagde grundstenene for en sund dansk økonomi. Som Lars Løkke Rasmussen selv sagde under debatten med Helle Thorning-Schmidt i fredags, har man ikke nødvendigvis stadig en Michelinstjerne 10 år efter, at man fik den tildelt. Det er noget, man løbende vedligeholder. Vi kan risikere at miste triple A-kreditvurderingen, hvis der kommer en rød regering efter valget. Ifølge deres planer agter de at overforbruge via gæld. Der er flere lande i EU med en triple A-kreditvurdering, hvor de står til at miste den, da de har udbygget deres velfærdsstat med gæld, hvor slutresultatet vil være en forringelse af deres velfærdssamfund pga. færre udenlandske investeringer grundet en dårligere kreditvurdering.