Fejlagtige oplysninger om cykelstiprojekt

LÆSERBREV

KORREKTION BYRÅDSPOSTULAT: Af mandagens omtale af cykelstiprojekt i Rebild Bakker i NORDJYSKE fra byrådsdebatten fremgår: "men Skov- og Naturstyrelsen har ikke været til hverken at hugge eller stikke i, fordi området er fredet". Jeg husker ikke denne bemærkning fra byrådsmødet torsdag aften. Derfor har jeg efterfølgende spurgt enkelte, om det konkret var dem, der har udtalt denne sætning. Endnu har jeg ikke fundet en ejer til postulatet. Derfor er det vigtigt for mig at få sagt, at Skov- og Naturstyrelsen Himmerland er én af Rebild Kommune s vigtigste arbejdspartnere. Vi har et formidabelt samarbejdet, forsøger hele tiden at se synergien i de muligheder, der er mellem indsatsen fra Skovens og kommunens side. Rebild Kommune har stor glæde af den velvilje og imødekommenhed, vi møder i forbindelse med nye naturprojekter i området Rold Skov og Rebild Bakker. Det udmønter sig i en gensidig dialog, og jeg glæder mig over, at Skov- og Naturstyrelsen i alle henseender arbejder for at få borgere og turister ud i skoven og gerne være aktive på mange forskellige måder. Senest skal der lyde en stor ros til Skoven for initiativet med skiløjperne, hvor tusinde af skientusiaster og nybegyndere har boltret dag efter dag her i vinter. Mountainbikeruterne i skoven er et andet fint initiativ. Ang. cykelstien er det rigtig, at tidligere Skørping Kommune i mange år har talt om en cykelsti op gennem Bakkerne - og det mål har Rebild Kommune forfulgt og har ofte drøftet muligheden. Men sagen er vanskelig, det er netop derfor økonomiudvalget talte om netop den cykelsti, da vi søgte den særlige lånepulje. Cykelstien i Rebild er ikke med i den prioriterede liste - den skal ses som et særligt projekt, men det vil formentlig tage mange år inden projektet bliver til virkelighed. Forinden er der nogen, som skal sætte en planlægningsproces i gang. Det kan Rebild Kommune ikke gøre alene. Det skal vi gøre i et tæt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, men da området er fredet, er sagen endnu mere kompliceret. Det jeg gentagende gange har hørt er, at Fredningsvæsenet - formentlig ved en fredsdommer - først vil se på en sådan sag, når der foreligger et projekt. Så er muligheden, at tommelfingeren peger op eller ned. Og peger den opad, må det forventes at være en langvarig proces inden der evt. kan gives grønt lys til en cykelsti. Vi er således på visionsniveauet i øjeblikket - men i et område hvor der færdes rigtig mange turister og borgere hver eneste dag. De ansøgte penge, vi har fået hjem, er egentlig forbeholdt nye projekter, dvs. projekter der ikke i 2010 er afsat rådighedsbeløb til i de vedtagne budgetter, og som derfor ellers ikke ville blive gennemført i 2010.