Lokalpolitik

Fejlplacerede byer fortæller mest

Rektor fortæller historien

Byplanlæggere kan bedst lide byer, der historisk set er fejlplacerede. De fortæller nemlig mest om byernes udvikling gennem tiderne - som for eksempel Ribe, der fik lov at passe sig selv, efter tyskerne i 1864 tog det meste af oplandet. Bemærkningen om de fejlplacerede byer kommer med et smil fra Finn Kjærsdam, rektor for Aalborg Universitet - og professor i byplanlægning. Han har netop fået udgivet bogen ”Byplanlægningens Historie”, der henvender sig til både fag- og lægfolk. Fagfolkene kan læse den som en samlet fremstilling af byplanlægningens historie, mens alle vi andre får en indføring i de tanker, der ligger bag udformningen af byer. Oftest ligger der politiske tanker bag planlægningen. Socialister og liberalister har haft vidt forskellige udgangspunkter - og resultatet er blevet vidt forskellige byer i eksempelvis Rusland og USA. Mange af eksemplerne i bogen stammer fra England, hvor en række bevægelser inden for byplanlægningen er opstået. Nogle mere vellykkede end andre - nogle af de mindre heldige havde ikke taget højde for, at bilen blev hvermandseje. Som tidligere dekan og nu rektor er Finn Kjærsdam travlt optaget, men en del af arbejdet med bogen er sket, når han rejser til møder og konferencer: - Så har jeg tit forlænget opholdet med en dag eller to, så jeg kan komme ud og kigge. Bogen udkom i første udgave for 11 år siden. Alligevel er hele billedmaterialet nyt: - Jeg troede, at den første udgave fortsat eksisterede elektronisk. Men forlaget er siden gået fallit - og den sagfører, der behandlede boet, fik slettet alt fra computerne. Denne gang er bogen udgivet på Aalborg Universitetsforlag.