Fejlprioriteret gave

BANKPAKKE:Jeg kan ikke være mere enig i Lasse P.N. Olsen (30.12.), når han siger, at redningspakken til bankerne er forkert. Pengene kunne have været brugt meget bedre andre steder end at smide dem efter bankerne, så de kan låne ud til gud og hver mand – at føre forretning på et så ansvarsløst grundlag kan umuligt være regeringens mål. Så langt er jeg enig med L.P.N.O, men så bliver grænsen også trukket her. Pengene kunne først og fremmest have været brugt til skattelettelser i toppen. Netop dér ville vi få langt mere ud af pengene, end hvis vi brugte dem på at "redde" de fattige, vi ikke har, den folkepension, der synes at være komplet overflødig, kontanthjælpen, der i forvejen er for stor, u-landsbistanden, der lige så godt kunne have været smidt ud af vinduet eller den kollektive trafik, der gennem subsidier kunne minde om adfærdsregulering fra statens side af, når de vha. offentlige indgreb gør det mere attraktivt at køre med offentlig trafik, i stedet for at lade det frie marked regulere pris og kvalitet. Jeg tog imod L.P.N.O.'s opfordring og lavede min egen ønskeliste til næste års politik i Danmark: På min ønskeliste til næste år står der bl.a. fjernelse af top- og mellemskat, markant udlicitering og afvikling af den offentlige sektor, mindre rød og fremmedfjendtlig indflydelse til Pia Kjærsgaard og færre forbud til de kære, fornuftige borgere, der residerer i dette land. At Enhedslisten ikke når spærregrænsen ville dog heller ikke være helt at foragte.