Energiselskaber

Fejrer jubilæum før arbejdsplads

To gange 25 års jubilæum på varmeværket i Aarts.

John Vigsø har i mere end sit halve liv arbejdet på Aars Varmeværk. Det vil han godt fejre.

John Vigsø har i mere end sit halve liv arbejdet på Aars Varmeværk. Det vil han godt fejre.

Allerede en måned før deres arbejdsplads - Aars Varmeværk - blev sat i drift, blev elmester Preben Sørensen og operatør John Vigsø ansat i Aars Fjernvarmeforsyning. På tirsdag kan de to derfor fejre deres 25-års jubilæum en måned før deres arbejdsplads. - Jeg kan huske, at murerne gik og lagde klinker ved Varmeværket, da jeg kom, fortæller John Vigsø, Hvorvarp ved Hornum. - Efter at Værket kom i drift 6. marts 1986 har det været mit job at styre kranen fra manøvrerummet og sørge for, at der blev indfyret affald til forbrænding. I starten havde vi kun en enkelt skærm at se til. Nu har vi 11, hvor vi følger processen. Kravene til miljørigtig forbrænding og rigtig blanding af affaldet er steget voldsomt, oplever han. John Vigsø er 49 år og har således været ansat på Aars Varmeværk halvdelen af sit liv. Han blev uddannet landbrugsmaskinmekaniker hos Kaj Frederiksen, Farsø, i 1982. Efter to et halv år som maskinarbejder hos Kimadan i Aars og halvandet år som smed på avlsgården ved Kalø Gods, blev han ansat hos Aars Fjernvarmeforsyning. Han er en ihærdig formand for Hornum Idrætsforening og har en periode været medlem af det daværende Aars Byråd. Den anden 25-års jubilar på tirsdag er elmester Preben Sørensen, Farsø, som i alle årene har haft ansvaret for samtlige el-forhold på værket. Han blev udlært elektriker hos Erik Gedebjerg i Aars. Efter soldatertid, ophold på installatørskolen i Aalborg og et års ansættelse hos Elfirmaet Ryø i Aalborg, arbejdede Preben Sørensen 14 år hos installatør Holger Pedersen i Østrup. - Så skulle der ske noget nyt, og jeg blev ansat på Aars Varmeværk, beretter Preben Sørensen. - Det var spændende at være med til at opbygge det første styringssystem fra Lyngsø i Aars. Alt er blevet mere kompliceret på grund af de stigende krav, for eksempel på miljøområdet. Preben Sørensen understreger, at der samtlige 25 år er sket en stor udvikling - ikke mindst i det sidste år med nyt styringssystem, renovering af den gamle ovn og udvidelse med Hornum-ledning og anlægget her. Elmesteren fratræder sin stilling, når han runder de 65 år til maj. Både John Vigsø og Preben Sørensen finder, at Aars Varmeværk er en rigtig god arbejdsplads. - Ellers var vi vel ikke blevet hængende 25 år, siger de to jubilarer.