Fem år med en vækst i antal arbejdspladser

SINDAL:I de sidste to år har erhvervslivet totalt set været inde i en positiv udvikling, hvor der er skabt 156 arbejdspladser i eksisterende og nye virksomheder, herunder iværksættere. Det betyder en fremgang på 5,2 procent. Erhvervskontoret i Sindal har lavet en opgørelse for vækstfordelingen i 2004, der viser at 54 procent af virksomheden har haft en negativ vækst i årets løb, mens 72 procent har haft en positiv vækst. Der er således virksomheder, der har oplevet både frem- og tilbagegang. I 2004 var der ca. 3000 arbejdspladser i kommunen, fordelt på 1141 arbejdssteder, heraf 960 virksomheder med 1 arbejdsplads. De resterende 181 virksomheder har fra 2 til over 100 ansatte. Væksten i antal arbejdspladser er dog ikke ny, idet Danmarks Statistik i den seneste opgørelse dækkende 1999-2002 viste, at der i den periode blev skabt 190 nye arbejdspladser, men i samme periode skete der også en stigning i indpendling med folk, der fik arbejde i Sindal. Der er dog stadigvæk langt flere, der pendler ud af byen.