Fem år med konstant vokseværk i Nordthy

Nordthy Rideklub har tilgang af nye medlemmer, og koneholdet har endda venteliste

Mia Andersen, Helle Bojesen og Hanne Sowinski bruger stort set al deres fritid i Nordtjy Rideklub, og de glæder sig over, at klubben er i fremgang. Foto: Klaus Madsen

Mia Andersen, Helle Bojesen og Hanne Sowinski bruger stort set al deres fritid i Nordtjy Rideklub, og de glæder sig over, at klubben er i fremgang. Foto: Klaus Madsen

For fem år siden blev Nordthy Rideklub, Grønbjergvej 11 i Østerild, stiftet, og når bestyrelsen ser tilbage på disse år, tegner der sig et entydigt billede af fremgang. Formanden Helle Bojesen fortæller, at rideklubben i løbet af sommeren har fået 30 nye indmeldinger fra børn, og Nordthy Rideklub kan lige nu mønstre omkring 140 til 150 medlemmer, og det er hun ganske godt tilfreds med. Selv om ambitionen til stadighed er en øget tilgang af nye medlemmer. Rideklubben råder selv over 40 bokse, og genboen Hans Westergaard har 60, og ham samarbejder klubben med. Usvækket interesse Rideklubbens medlemmer kommer fra hele Østerilds opland, og klubben stiller ikke krav om, at et nyt medlem skal have sin egen hest eller pony. Nordthy Rideklub har 11 elevheste, og de to undervisere Mia Andersen og Hanne Sowinski fortæller, at et nyt medlem faktisk kun skal have et par gode støvler og et par stramtsiddende bukser. Selv ridehjelm er det muligt at låne i rideklubben. Ridning er en relativ dyr sport, og de månedlige udgifter kan sagtens beløbe sig over 1000 kr., men det svækker ingenlunde interessen, som kommer fra andre grupper end lige teenagepiger. Klubben har netop etableret et hold med fem drenge, flere mænd viser ligeledes en stigende interesse for at ride, og så har rideklubben et konehold med 24 nybegyndere i alderen fra omkring de 30 år og op til midt i 50’erne. Dette hold sætter sig i sadlen efter sommerferien. Undervisere Nordthy Rideklub har fire undervisere, hvor Hanne Sowinski og Mia Andersen har ansvaret for rideundervisningen af eleverne, nybegynderne og de mindre øvede samt koneholdet. Til de øvede og voksne ryttere får rideklubben assistance af Michael Grønne Christensen fra Mors, som uddanner sig til berider, og springundervisningen er lagt i hænderne på Ann Sophie, som formanden Helle Bojesen ikke lige kan huske efternavnet på. - Vi kalder hende jo bare Ann Sophie, siger Helle Bojesen. Rideundervisningen foregår hver dag i løbet af ugen, lige bortset fra lørdag og søndag. Michael Grøn Christensen stiller gerne op til privatundervisning enten lørdag eller søndag, hvis nogle af klubbens medlemmer har det behov. Og det hænder af og til, fortæller Hanne Sowinski. Fremtiden Nordthy Rideklubs voksende medlemstal skulle gerne på et eller andet tidspunkt manifestere sig i en ny ridehal, som i givet fald vil komme til at ligge i forlængelse af den gamle. Hvornår det første spadestik bliver taget, vil hverken Helle Bojesen, Hanne Sowinski eller Mia Andersen - klog af skade - nærmere ind på. - Der er tidligere blevet meldt ud med datoer, men det gør vi ikke, siger Helle Bojesen, og Hanns Sowinski tilføjer, at bestyrelsen i øjeblikket er i gang med at undersøge mulighederne og frem for alt at få skrabet den fornødne kapital sammen til byggeriet, som de anslår vil koste mellem 750.000 kr. og én million.