Slagterier

Fem års kamp for slagteriet

HJØRRING:Fem års bestræbelser fra medarbejdernes side på at bevare slagteriet i Hjørring har - indtil nu - vist sig forgæves. Slagteridriften er i dag koncentreret i Horsens på et nybygget gigantslagteri. Og samtidig er planen, at op mod syv af de nuværende 15 slagterier i Jylland og på Fyn skal nedlægges i løbet af de næste fem-seks år. I Nordjylland faldt først slagteriet i Nørresundby og senere slagteriet i Hjørring for kniven. Og 1000 arbejdspladser forsvinder. Både i Nørresundby og Hjørring tøvede bestyrelsen i Danish Crown dog længe med - officielt - at træffe den endelige beslutning, men allerede længe inden, kunne skriften læses på væggen. Svineproduktionens internationalisering er blevet endnu stærkere på de fem år, og udflytning af produktion til udlandet er blevet en realitet. Som Danish Crowns formand, Niels Mikkelsen sagde til NORDJYSKE sidste år: - Der foregår et barsk internationalt udskilningssløb, og vi skal være dygtige og effektive. Landmænd, virksomhed og medarbejdere har en enorm fælles opgave. Kan vi ikke løse den sammen, spiller vi fallit, sagde han. Hele byens sag Medarbejderne i Hjørring har kæmpet for deres arbejdsplads til det sidste, og formået at gøre deres sag til hele lokalsamfundets sag og har også høstet Danish Crown-ledelsens uforbeholdne offentlige anerkendelse, skønt den store opmærksomhed må ha' været ubekvem. De mente at have gode argumenter på hånden: korpsånd med fabrikschefen Egon Oldenburg og stærke tillidsfolk som Jens Peter Bostrup, Jørn Katballe og John Jensen i spidsen, ]et af de bedste driftsresultater blandt koncernens afdelinger, ]en strejkefrekvens nær nul, ]et integrationsprogram for nydanskere, som høstede ministerros og dannede skole landet over. Undervejs blev der også - forgæves - knyttet håb til at slagteriets specialproduktion af afhudede svinekroppe kunne åbne for et medicinalindustrien som nyt marked. Uforfærdet timing Da Danish Crowns bestyrelse så endelig besluttede at lukke de 450 menneskers arbejdsplads, skete det med uforfærdet timing akkurat dén dag, som statsministeren udskrev folketingsvalg. Slagteriarbejderne i Hjørring blev valgkampens centrale tema, beskrevet som ofre for globalisering og storbønders krav til indtjening og der blev lovet al mulig støtte. Det er i ugerne og månednerne, der kommer, at løfterne skal indfries.