Fem børn færre i vuggestuen

Forældre frygter dårligere service til de 30 børn, der er tilbage i institutionen

Børnepasning 30. december 2002 07:00

BRØNDERSLEV: Vuggestuen "Himmelblå" skal nednormeres fra 35 til 30 børn som en følge af det kommunale budgetforlig for 2003. Forældrebestyrelsen har henvendt sig til Børne- og kulturudvalget med ønske om en debataften med udvalget, og dette ønske vil udvalget efterkomme 13. marts. Forældrebestyrelsen skriver til udvalget, at de mener, at der er en nærliggende fare for, at de tilbageværende børn i vuggestuen bliver negativt berørt af nednormeringen i institutionen. Derfor mener forældrene, at der ikke blot bliver tale om en nednormering, men også en serviceforringelse. - Vi forventer, at den nye barselsorlov betyder, at der bliver brug for fem pladser mindre i vuggestuen, siger formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S). - Vi har bestemt, at vi vil have et møde med forældrebestyrelsen. Men der er ikke så meget at gøre ved den aktuelle nednormering. Vi er pålagt at spare 200.000 kroner på området af byrådet, og så må lederen af vuggestuen få den besparelse til at gå så gnidningsløst igennem som muligt. Det kan være svært, men det er de vilkår, vi har. Og jeg tror ikke, det er umuligt, siger Lene Hansen. Udvalgsformanden vil dog ikke afvise, at der kan blive tale om en serviceforringelse. - Når man sparer 200.000 kroner, ville det være mærkeligt, hvis ikke det bliver opfattet som en serviceforringelse. Politikerne i Børne- og kulturudvalget vil ifølge Lene Hansen bruge mødet med forældrebestyrelsen i vuggestuen til at høre forældrenes synspunkter. - Og så må vi se, om der er noget, vi kan gøre i fremtiden. Her og nu kan vi ikke gøre noget. Det er besluttet, at der skal være færre børn i vuggestuen og dermed også mindre personale. Tingene hænger sammen. Ifølge forvaltningen er der i dag 32 børn i vuggestuen. Og hermed udnyttes normeringen på de 35 pladser altså ikke. Fripladser Forældrene fra vuggestuens bestyrelse skriver i deres brev til politikerne, at der på trods af et fald i antallet af pædagogiske fripladser de seneste år fortsat er cirka en tredjedel af børnene i vuggestuen, som af specielle, sociale omstændigheder er anbragt via friplads Forældrebestyrelsen spørger, om nednormeringen betyder, at antallet af fripladser bliver begrænset. I den forbindelse ønsker forældrene at vide, hvordan man i vuggestuen skal yde en service til børn, som har ekstra meget brug for trygge rammer og stabilitet, hvis andelen af disse børn i vuggestuen ændres i forbindelse med nednormeringen. Forvaltningen oplyser, at der ud af 32 børn i Vuggestuen er seks børn med pædagogisk friplads - og det svarer til 19 procent. Forvaltningen oplyser desuden, at vuggestuen i juni 1998 blev opnormeret med fem ugentlige timer under henvisning til, at antallet af fremvisiterede børn var mere end 15 procent, hvilket svarer til fem børn med pædagogiske fripladser. På det tidspunkt var der otte fremvisiterede børn - og det svarer til 23 procent af den samlede børneflok. Forældrebestyrelsen spørger politikerne, hvordan det kan gøres muligt for børnene at komme på udflugt, og den minder i den forbindelse om, at der altid færdes mindst to pædagoger i disse aktiviteter. Forældrene ønsker desuden svar på, hvordan man kan bibeholde denne form for sociale aktiviteter, ligesom den anfører, at det ikke er antallet af børn, der er afgørende for pædagogernes faglige arbejde, men antallet af arbejdskræfter. Forældrebestyrelsen skriver desuden, at der ved mindre arbejdskraft til de resterende børn vil være mindre tid til spise-, skifte- og legesituationer. Forældrene konkluderer, at der hermed også vil være mindre tid til pædagogiske refleksioner i forhold til børnenes adfærd, og det mener forældrene er en serviceforringelse. Lukketider I brevet sætte forældrene fokus på ydertimerne, hvor vuggestuen huser forholdsvis få børn. Forældrene mener, at en nednormering vil komme til at koste relativt hårdere i spidsbelastninger, og de slår i brevet fast, at vuggestuen bør være et sted, hvor der ydes anden service end blot opbevaring og fodring af små børn. - Jeg kan da godt forstå, at folk er frustrerede i de her sparetider. Men ser jeg på, at det drejer sig om fem pladser, og hvordan vuggestuen er tilgodeset i 2000 og 1998 med ekstra timer, så mener jeg ikke, det er umuligt at få tingene til at nå sammen. Og det håber jeg, at ledelsen har et konstruktivt forslag til, siger Lene Hansen. Leder af vuggestuen, Hanne Pedersen, har søgt børne- og kulturudvalget om lov til at ændre åbningstiden, så institutionen lukker klokken 16.30 mandag til torsdag i stedet for klokken 17. Hun foreslår desuden, at institutionen lukker klokken 16 fredag eftermiddag i stedet for klokken 17. Ifølge lederen vil en nedsættelse af åbningstiden med tre timer om ugen gøre det lettere at få personalenormeringen til at hænge sammen. Forældrebestyrelsen har sagt god for nye lukketider, men politikerne i børne- og kulturudvalget vil ikke godkende forslaget. Udvalget henviser til, at der tidligere er bevilget fem timer til udvidelse af åbningstiden. Ifølge forvaltningen blev vuggestuen i maj 2000 bevilget yderligere fem ugentlige timer, idet vuggestuens åbningstid blev ændret fra klokken 6.30 til 6. - Vi må tage en dialog om åbningstiderne, hvis det bliver umuligt at få tingene til at hænge sammen uden at skære i åbningtiden. Så må vi se på sagen igen, tilføjer Lene Hansen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...