Fem bud på nye skoler

Meget ens projekter for skolerne i Als og Øster Hurup

HADSUND:Fem konsortier havde ladet sig friste af Hadsund Kommunes udbudte opgave: At ombygge de eksisterende skoler i Als og Øster Hurup samt etablere et nyt multihus i forbindelse med sidstnævnte skole. Alle tilbudsgiverne var mødt frem, da buddene blev læst op ved en kortvarig seance i byrådssalen på Hadsund Rådhus. Seancen blev dog forlænget, da borgmester Karl Christensen valgte at imødekomme ønsket fra entreprenører og arkitekter om at pakke plancher og beskrivelser ud og lade dem få et indblik i hinandens arbejder. Derefter cirkulerede de og repræsentanter fra den kommunale administration rundt og studerede nysgerrigt resultaterne. - De er overraskende ens, lød vurderingen fra arkitekt Carsten Gjørtz, der er med i entreprenørfirmaet Hans-Ulrik Jensens projekt. Han bemærkede, at alle fem projekter er meget ensartede, hvad angår placeringen af tilbygninger og sågar materialevalg. Fire af fem projekter inddrager således det frie rum mellem Als Skoles nuværende aula og biblioteket til en ny tilbygning, der skal rumme flere forskellige fællesfunktioner. - Man kan også se, at de fleste har valgt en moderne byggestil i kontrast til de eksisterende bygninger, mener Carsten Gjørtz. Kommunen har budgetteret med 8,5 mio. kr. i byggesum til skoledelen. Tilbudsgiverne har, som den såkaldt omvendte licitation indebærer, alene skullet forholde sig til, hvor meget de ville og kunne tilbyde for den angivne sum. Når de alligevel er nået frem til forskellige økonomiske facit, så hænger det sammen med det såkaldte multihus, kommunen ønsker tænkt med i projekteringen. - Derfor skal initiativtagerne i Øster Hurup også være med, når det endelige projekt skal vælges, lover Karl Christensen. Det binder ikke kommunen på nogen måde. Man har nemlig på forhånd betinget sig, at de to opgaver kan gå til hver sit konsortium. De præsenterer deres projekter på et møde 27. marts, og i den mellemliggende periode skal kommunens rådgiver, Viggo Dalager fra Byggeplandata, nærlæse tilbuddene. - For at se, hvilke betingelser de enkelte projekter indeholder. Og der er givetvis en del forbehold, siger han. De enkelte bud er som følger med entreprenør, arkitekt og ingeniør i nævnte rækkefølge: Aalsrode Tømrerfirma, Pluskontoret, LB Consult: 11.971.000, BM Byggeindustri, Sahls Tegnestue, Tri-Consult: 13.500.000, Hans-Ulrik Jensen, Gjørtsz, Pank og Partnere, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen: 14.408.000, KPC Byg, Carl Bro, Kjeld Bjerg og Jensen, Jørgensen & Wohlfeldt: 14.650.000, Nils Riisberg, Leif Høgh, Jens Christiansen: 13.124.000.