Lokalpolitik

Fem er et rigtig skidt tal

Sundhedseksperter fraråder regeringen at dele landet i fem stykker

Konservative siger tre, Socialdemokraterne siger syv... og så lyder det jo smart, at manden, der skal få enderne til at mødes, siger fem. Men Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil ikke blive mødt med jubel, når han i dag i Nationalmuseets festsal fremlægger regeringens strukturudspil. Førende sundhedsforskere og professorerne ved landets tre universitetshospitaler advarer på forhånd mod at lave et kompromis, hvor Danmark inddeles i fem sygehusregioner. - Hvis det er politikernes ambition, at den enkelte sygehusregion skal kunne magte stort set alle opgaver, så er det rigtige at vælge tre regioner. Så har du det rene snit med regioner centreret om universitetshospitalerne, siger direktør i Institut for Sundhedsvæsen, professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard. Han har hele siden advaret mod få regioner, blandt andet fordi han frygter, at sammenhængen i sundhedsvæsnet går fløjten med få, stærke og konkurrerende regioner. Baseret på erfaringerne fra resten af Europa er Jes Søgaard tilsvarende overbevist om, at tre eller fem regioner vil føre til støt stigende sundhedsudgifter, fordi regionerne i hver enkelt behandling vil gå efter "højeste fællesnævner" blandt de andre. Men hvis man vil lave fagligt autonome regioner, er fem et besynderligt antal, mener Jes Søgaard. Nikkedukker Han støttes delvist af sundhedsprofessor fra Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, som opfatter regeringens udspil som et "miskmask", hvor sygehusene overgives til en flok marionet-politikere. Kjeld Møller Pedersen kan nemlig ikke begribe, at regeringen lægger op til en model, hvor regionerne modtager bloktilskud fra Christiansborg. - Det vil betyde, at landspolitikerne vil blande sig endnu mere i sundhedsvæsnet, end de gør i dag, for det er jo dem, der betaler gildet, siger Kjeld Møller Pedersen. Han deler Jes Søgaards opfattelse af, at udgifterne vil eksplodere. Kjeld Møller Pedersen sammenligner det med at blive sendt i byen med en andens Dankort - hvilket er et brud med mange, mange års dansk tradition for, at økonomisk og politisk ansvar følges ad. Begge eksperter så helst en model med flere end fem regioner, styret af politikere med fuldt økonomisk ansvar. Den idé fødes i modvind, selv om den ligger tæt op af oppositionspartiernes ønsker. Både de Konservative og Dansk Folkeparti har som kardinalpunkt op til forhandlingerne, at de kommende regioner skal svækkes i forhold til de nuværende amter.