Asp

Fem gamle venstrevælgerforeninger samlet til én

Annie Ovesen, tidligere byrådsmedlem i Skørping Kommune, er formand for Venstres nye fælles vælgerforening i Bælum-Terndrup-Skørping og Omegn.

Annie Ovesen, tidligere byrådsmedlem i Skørping Kommune, er formand for Venstres nye fælles vælgerforening i Bælum-Terndrup-Skørping og Omegn.

SKØRPING:Nu har venstrevælgerne inden for den gamle Skørping Kommunes grænser fået en ny samlet vælgerforening i stedet for de fem små gamle. Det blev ordnet formelt, da de fem foreninger forleden holdt generalforsamlinger på Rebildhus og bagefter mødtes for at stifte den nye fælles forening. Den fik navnet Bælum-Terndrup-Skørping og Omegns Venstrevælgerforening, og Annie Ovesen, Hellum, blev valgt til formand. - Det hele blev besluttet i fuld enighed uden sværdslag. Men det var da også en lidt vemodig og speciel begivenhed. Vores lokalforening er da for eksempel omkring 50 år, siger Annie Ovesen og fortæller, at hun lod sig ”lokke” til at påtage sig posten, eftersom hun nu ikke længere er byrådsmedlem. - Og jeg har jo i øvrigt også været aktiv både i min egen lokalforening og kommuneorganisationen inden for de seneste fem-seks år. Den tidligere kommuneorganisation for Skørping Kommune blev også nedlagt forleden, for den er nu afløst af en ny kommuneorganisation for hele Rebild Kommune. Her er Christen kjær fra Sejlstrup blevet formand i utide, efter at Bent Nielsen pludselig døde. Christen Kjær var formand for Venstres gamle kommuneorganisation i Skørping og er nu menigt bestyrelsesmedlem i den nye Bælum-Terndrup-Skørping og Omegns Venstrevælgerforening. Den nye fælles bestyrelse består af i alt 11 medlemmer - som udgangspunkt to fra hver af de gamle lokalforeninger - og desuden af to suppleanter, der inviteres med til møderne. Næstformand er Mette Madsen, Skørping, kasserer er Jørgen Bæk, Fræer, sekretær Gudrun Knudsen, Asp, og menige medlemmer er foruden Christen Kjær: Henrik Bæk, St. Brøndum, Niels Aage Fladkjær, Skibsted, Hanne Lundsgaard, Solbjerg, Karen Margrethe Andersen, Bælum, Søren Søndergaard, Skørping, og Søren Lauesen, Blenstrup. 1. suppleant er Arne Juul Jensen, Skørping, og 2. suppleant Hans Olesen.