Fem gange pinligt

Jyllands-Posten har (tirsdag 6.12.) forsideartiklen "Hver tredje kvinde på kontanthjælp vil ikke have et arbejde", baseret på tal fra Dansk Arbejdsgiverforening om kontanthjælpsmodtageres ønske om at komme i arbejde.

I "P1 Morgen" samme dag gør beskæftigelsesminister Mette Frederiksen korsets tegn for sig over de arbejdssky kvinder. Det samme gør statsminister Helle Thorning-Schmidt på sit ugentlige tirsdagspressemøde. Danmarks Statistik vælger derefter på sin hjemmeside at kommentere artiklen, der "indeholder uhensigtsmæssig anvendelse af Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, da der ikke gøres opmærksom på usikkerheden i tallene". I "Orientering på P1" belyser journalist Jesper Tynell, hvad det vil sige. Den undersøgelse, DA lægger til grund, omfatter 33 (!) kvinder, der nok har oplyst, at de ikke søger arbejde, men ikke hvorfor. Jesper Tynell redegør for, hvad denne svarkategori blandt har dækket over i tidligere undersøgelser af samme slags: er gået på pension, er sygemeldt, står foran at tiltræde et job… DA's hjemmeside samme aften: "Dansk Arbejdsgiverforening har udarbejdet analysen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og har herunder helt og holdent overholdt de retningslinjer, som Danmarks Statistik har for anvendelse af tallene". Pinligt af DA at manipulere med statistisk insignifikante tal og fastholde rigtigheden. Pinligt af Jyllands-Posten ikke at tjekke tal afgivet af en part i sagen. Pinligt af pressen i øvrigt ikke at tjekke Jyllands-Posten. Pinligt af Mette Frederiksen ikke at kende sit resortområde bedre. Pinligt af Helle Thorning-Schmidt at lave knæfald for den offentlige mening.