Fem indsatsområder prioriteres højt i folkeskolen

HIRTSHALS: Byrådet har godkendt de fem indsatsområder for det kommende skoleår, som børne- og kulturudvalget har indstillet. De pædagogiske mål for de 0-18 årige er fastsat efter tilbagemeldinger fra skolebestyrelser, skoleledere og institutionsbestyrelser. I første omgang havde børne- og kulturudvalget præsenteret 18 indsatsområder, men det er nu barberet ned til fem. Det handler om pædagogisk metode og effekt, som skal være med til at løfte læseniveauet. Desuden prioriteres sundhed højt, det være sig både kost, rygning, misbrug og mobning, hvilket ikke mindst forældre lagde megen vægt på. Ydermere handler det om rummelighed og skoleuddannelse til alle samt organisering og rammer, som både drejer sig om it, musik, og natur og teknik. Som det sidste punkt finder man ønsket om flere tests. stef