Fem kilometer nye cykelstier

Øremærker millioner til bløde trafikanter og skolerne

Fem mil­li­oner kro­ner er øre­mær­ket til cy­kel­sti­er i Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne i 2007. ar­kiv­fo­to: kim dahl hansen

Fem mil­li­oner kro­ner er øre­mær­ket til cy­kel­sti­er i Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne i 2007. ar­kiv­fo­to: kim dahl hansen

MARIAGERFJORD:Med en fart på fem kilometer om året øges sikkerhed for de bløde trafikanter i Mariagerfjord Kommune. På næste års budget er fem millioner kroner øremærket til cykelstier. - Jeg er naturligvis glad for, at vi får de penge at gøre godt med. Men det er jo ikke mange penge. En kilometer cykelsti koster typisk en rund millioner, siger Preben Christensen (S), Hobro, formand for teknik- og miljøudvalget. Indtil videre er fem millioner reserveret i 2007. Men udvalgsformanden havde gerne set, at man allerede nu også satte tilsvarende beløb af både i 2008, 2009 og 2010. - så kan vi lave en langsigtet strategi, siger han og henviser til Nordjyllands Amt, der har haft en lang, prioriteret liste over vejstrækninger, der trænger til cykelstier. Hvert år har været penge til en håndfuld projekter, og de er løbende taget fra toppen af listen. Preben Christensen siger, at teknik og miljøudvalget nu skal i gang med et større analysearbejde. Millioner til skolerne Mariagerfjord Byråd har sat knap 33 millioner kroner af til anlægsinvesteringer. Knap halvdelen går til teknisk udvalg, som senere lægger en plan for, hvilke veje, der skal renoveres, fortove rettes op og cykelstier anlægges. Den anden store post på anlægsbudgettet er skolerne. I 2007 sættes 13,5 millioner kroner af til renoveringer, men over en fireårige periode budgetteres med i alt 47 millioner kroner. Næste år er fokus især på skoler i Hobro. Det er blandt andet den igangværende renovering af Rosendalskolen, som får 11 millioner i 2007. Der er også 1,5 millioner kroner i en pulje til ændringer af skolebygninger i Hadsund Kommune. Anlægsbudgettet, som nærmest med garanti vil blive justeret hen ad vejen, opererer i 2008 til 2010 med renoveringer af Mariager Kommunes skoler for i alt 13,5 millioner kroner. Kulturområdet får også en pæn million til forbedring af anlæg. Ifølge budgettet venter disse opgaver: Renovering af boldbaner på Hadsund Stadion, 191.000 kr. Assens Sportsplads, 77.000 kr. Omlægning af bane på Assens Stadion, 515.000 kr. Omlægning af 7-mands-bane på Skrødstrup Stadion, 41.000 kr. Omlægning af bane på Mariager Stadion, 258.000 kr.