Fem klager over svinefarm

Naturklagenævnet kommer med afgørelse i foråret

NÆSBORG/TOLSTRUP:Der er havnet fem klager på Naturklagenævnets bord i den meget omtalte strid omkring opførelsen af en ny svinestald på Lyngvejen 19 mellem Tolstrup og Næsborg. Klagerne er utilfredse med, at Nordjyllands Amt har givet gårdejer Peter Andersen lov til at opføre stalden uden at der skal laves en såkaldt VVM-redegørelse, som belyser staldens belastningen på miljøet. Udover amtet har Løgstør Kommune også givet zonetilladelse til staldbyggeriet. Naturklagenævnet har fået en klage fra Danmarks Naturfredningsforenings hovedafdeling i København og en klage fra Tolstrup Vandværk. Der er også kommet klager fra tre private. Det er Mette og Jørgen Krathus, Lyngvejen 13, Thorkild Christensen, Lyngvejen 9, samt en fællesklage fra 30 husstande i området. Klager sendes til amtet Ifølge fuldmægtig Mikkel Sandvad fra Naturklagenævnet er proceduren nu den, at samtlige klager sendes til Nordjyllands Amt for at Naturklagenævnet kan få amtets bemærkninger til klagerne. De svar der kommer fra amtet sendes herefter til såvel landmanden, der ønsker at opføres stalden samt til klagerne, der får fire uger til at komme med supplerende kommentarer. - Herefter er det om ”at få trukket et nummer i sagbehandlingskøen”, så sagen kan blive behandlet, siger Mikkel Sandvad, som oplyser at der i øjeblikket er mange lignende husdyrssager til behandling i Naturklagenævnet. 114 sager - Vi lavede en opgørelse 1. november, og på det tidspunkt var der faktisk hele 114 lignende sager - heraf alene 13 i Nordjylland - så det har lidt lange udsigter, før sagen kan behandles, siger Mikkel Sandvad, der forventer at sagen behandles engang i foråret. Naturklagenævnets opgave er at vurdere om amtet har gjort sit arbejde rigtigt. - Man kan populært sige, at vi skal se på om amtet har gjort fejl - om der er noget de har glemt at undersøge. Og om amtet nu også har fulgt reglerne, siger Mikkel Sandvad.