EMNER

Fem lister til valg i provstiudvalget

} PROVSTIUDVALGET:Det ligger nu klart, at der skal være valg til provstiudvalget og til stiftsudvalget vedrørende økonomi. Ved afleveringsfristens udløb for kandidatlister til provstiudvalget, var der indkommet fem lister, og kandidaterne er: Liste 1: Ole Stevns, Brønderslev. Liste 2: Anders Hummelmose, Brønderslev. Liste 3: Erling Pedersen, Vrå. Liste 4: Claus Drustrup Clausen, Saltum, og Poul Jacobsen, Hune. Liste 5: Herman Vingaard Olesen, Vejby. Der skal vælges tre medlemmer. Nuværende medlemmer af provstiudvalget er Erling Pedersen, Vrå, og Ole Stevns, Brønderslev. De seneste seks år har Ole Stevns været formand. Til stiftsudvalget for økonomi skal der i provstiet vælges ét medlem. Der er to kandidaterm nemlig Else Hansen, Brønderslev, og Birthe G. Volden, Brønderslev. Vagn Bech fra Brønderslev har tidligere besat denne post, men han genopstiller ikke. Valghandlingen finder sted i de enkelte menighedsråd mellem 21. februar og 7. marts.