Fem måneder for børnemishandling

Anklager finder straffen for mishandling af 13-årig for lille

MOU:- Dommen er i den milde ende. Pigen har været udsat for en skrækkelig og bestialsk behandling igennem fire år. Det sagde anklager Peter Rask efter at en mor og stedfar fra Mou i går fik fem måneders fængsel for at mishandle deres nu 13-årige datter. Anklageren gik efter en straf på mellem et og to års fængsel i sagen, der har vakt skræk og rædsel i hele landet. - Sidste år blev et forældrepar fra Århus idømt seks måneders fængsel for såkaldt almindelig vold mod deres børn. I denne sag var volden grovere og mere langvarig, og derfor er fem måneders fængsel en mild dom, sagde anklager Peter Rask. Det er nu op til Statsadvokaten om sagen skal ankes. Forsvarerne for de to dømte var mere uklare i mælet. - I sagen var der meget, der talte for, at der i hjemmet var sket noget, som ikke måtte ske. Men det store spørgsmål er jo, hvor meget tiltro man kan have til pigen, sagde Stig Ejler Jensen, der var forsvarer for stedfaren. De vil nu drøfte med forældreparret, om de skal anke sagen. De to dømte har kategorisk nægtet at have gjort noget som helst forkert, og deres to forsvarere har derfor kæmpet for at dem frikendt. Blandt andet med henvisning til, at man ikke kunne lægge stor vægt på en 13-årig piges forklaring. Men byrettens dommer og to domsmænd lagde stor vægt på pigens forklaring om de slavelignende forhold hjemme hos sin mor og stedfar. Derudover lagde de også vægt på lægeerklæringen, der blev lavet lige efter tvangsfjernelsen i april sidste år. Den fastslog, at pigen havde uhyggeligt mange blå mærker, og at de kun kunne komme fra vold. - Der har været tale om mishandling, men der har ikke været tale om brutal vold. Pigen har ikke været i livsfare, og derfor bliver det ikke en hårdere straf, sagde dommeren i begrundelsen for dommen. De værste fysiske skader, pigen har fået efter mishandlingen, er ifølge lægeerklæringen blå mærker. Moderen og stedfaren blev dømt for regelmæssigt at slå pigen enten med hånden eller med bøjler og cykelpumper. De blev også dømt for at sparke hende flere gange, for at have taget førergreb på pigen, og for at moren skulle have tvunget pigens hoved under vand. Moren og stedfaren blev ikke dømt for frihedsberøvelse af pigen. Byretten mente ikke, det var nok at de flere gange havde lukket hende inde på et mørkt badeværelse i flere timer.