Fem måneder i fængsel for vold

LØGSTØR:En 22-årig mand fra Løgstør er ved en domsmandsret i Fjerritslev idømt fem måneders ubetinget fængsel for vold. Manden var tiltalt efter straffelovens paragraf 245, der omfatter vold af særlig farlig og grov karakter, samt paragraf 247, der omfatter vold i gentagelsestilfælde. Tiltalen lød på, at han en nat i januar i år, under besøg på restaurant La Bamba i Løgstør, skulle have givet en bekendt en lussing, og efterfølgende have tildelt ham flere knytnæveslag, smadret et glas og en ølflaske i hovedet på ham. Tiltalte huskede dårligt episoden. Han kunne knapt huske om det var på La Bamba eller et andet værtshus han havde truffet den bekendte. Han kunne dog erindre, at måske havde været tale om lidt skubberi, og måske en enkelt lussing. Den forulempede havde lige så dårlig en hukommelse omkring episoden. Han kunne huske, at han var vågnet op dagen efter med en hævet overlæbe og masser af blod på tøjet. - Hvis jeg havde fået nogle lussinger, har jeg nok selv været ude om det var, lød hans vidneforklaring . Bestyreren af værtshuset havde set, at den forulempede havde fået en et slag på siden af hovedet. Men ellers havde han ikke set noget til volden. Han havde sikret sig digitale fotos af den forulempedes hovede hvorfra blodet flød, samt det blodbestænkte toilet, hvor volden skulle være sket. Det var en enig domsmandsret, der fandt tiltalte skyldig i at have slået flere gange, men retten fandt det ikke bevist, at der var anvendt flasker eller glas som slagvåben, derfor kunne der ikke ske domfældelse efter den grove voldsparagraf. De fem måneders fængsel er en fællesstraf, idet voldsepisoden udløser en reststraf på 119 dage for tidligere voldsdomme. Efter samråd med sin forsvarer, advokat Uffe Bro, udbad den dømte sig betænkningstid med hensyn til anke til landsretten.