Fem mænd og en kvinde i toppen af nyt forbund

Kvinder kom til kort i kampen om faglige ledelsesposter

Skolevæsen 12. december 2004 05:00

NORDJYLLAND: 43.200 medlemmer af det nye fagforbund 3F (Fælles Fagligt Forbund) skal vænne sig til et nyt Nordjyllands-kort lidt i stil med kommunalreformen. Ved fusionen er 28 SiD-afdelinger og 4 afdelinger under Kvindeligt Arbejderforbund barberet ned til seks 3F-afdelinger, og tilsvarende vil de 32 afdelingsformænd fra nytår være skåret ned til seks - fem mænd og en kvinde. Dermed lever heller ikke den nordjyske 3F-ledelse op til kønsfordelingen i medlemsrækkerne, hvor hver tredje er kvinde. Den nordjyske model med en ud af seks er dog stadig bedre end resultatet på landsplan, hvor kun syv af 75 afdelingsformænd er kvinder. Det havde set bedre ud, hvis KAD under fusionsforhandlingerne var kommet igennem med et forslag om kønskvotering på ledelsesniveauet. Men den ide fik en kold skulder af SiD (hvor hver femte af de 312.000 medlemmer er kvinde). Kvinder mærker mest I det hele taget er det kvinderne, der mest kommer til at mærke forandringerne. De 74.000 KAD-medlemmer bliver spredt ud over de seks nye grupper i 3F: Industri, Byggeri, Privat Service, Offentlig Service, Levnedsmiddel samt Transport. Og hvor de har været vant til udelukkende at møde kvinder i fagforeningen, vil de i fremtiden oftest skulle tale med en mand. - Men derfor er vi selvfølgelig også være meget opmærksomme på netop det spørgsmål, siger Mariann Larsen, hidtil formand for de næsten 6000 kvinder i KAD Aalborg og fra 1. januar formand for Offentlig Service-gruppen under 3F Aalborg. Grundlæggende rigtigt - Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det her bare er den naturligste ting i verden. Men helt grundlæggende tror jeg på, at det er det rigtige, vi gør. Og jeg er sikker på, at drengene fra SiD kan noget vi ikke kan, og vi kan til gengæld noget, de ikke kan. Nu skal vi bare have det til at fungere i praksis, og det tror jeg også nok skal lykkes, tilføjer Mariann Larsen. Kendte ansigter Midt i alt det nye kan det måske glæde mange, at langt de fleste af de ansatte i fagforeningerne fortsætter under det nye forbunds faner. Og bortset fra SiDs lokalkontorer i Aalborg Kommune er der også lagt op til at bevare alle de lokale fagforeningsbygninger som decentrale servicekontorer. De ansatte på fagforeningskontorerne har fået tryghedsgaranti i forbindelse med fusionen, men på længere sigt vil der ske en reduktion af staben ved naturlig afgang. Et af målene med fusionen har være at effektivisere driften, og mange har sat næsen op efter lavere kontingenter. I de fleste nordjyske afdelinger ender man på et kontingent på omkring 1200 kroner månedlig, medregnet a-kasse, efterløn og forskellige forsikringsordninger. For nogle - blandt andet murerne i Aalborg - er det en betydelig besparelse, mens andre vil opleve det som en mindre stigning. I Aalborg har 3F i øvrigt stadig et stort spørgsmål tilbage, nemlig hvor forbundet skal høre hjemme. Faglig højborg I dag har både Kvindeligt Arbejderforbund og de større SiD-afdelinger til huse i Søndergade 62, der har været en faglig højborg siden midt i 1960erne. Men om den også er stor nok til at rumme de mange nye medarbejdere fra omegnskommunerne er et åbent spørgsmål. Et udvalg er sat på opgaven med at finde ud af, hvor de faglige aktiviteter skal foregår fra 1. juli næste år. Og først da vil fusionen for alvor være slået igennem i det daglige.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...