Lokalpolitik

Fem millioner ekstra til asfalt

Ialt 227,5 millioner kroner overført fra 2002 til i år

AALBORG:Der er bogstaveligt huller nok at fylde de fem millioner kroner i, som borgmesterens forvaltning netop har foræret til ekstra asfalt i år. Pengene kommer fra ekstraindtægter ved salg af ejendomme i 2002. - Det er da en god lille ekstra skilling til lapning af hullerne i vejene. I forvejen har vi jo i år det stammeste vejbudget nogensinde, konstaterer teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). Han henviser til, at budgettet til vejvedligeholdelse ikke er pristalsreguleret. Det betyder reelt, at der bliver repareret færre kilometer vej, end der blev sidste år. Henrik Thomsen regner med, at de fem millioner kroner vil blive anvendt til slidlag på nogle af de mere trafikerede veje. Folk i villakvarterer skal altså ikke regne med, at der uventet dukker en asfaltmaskine op. I bestræbelserne på at vedligeholde vejene blot nogenlunde vil Aalborg Kommune forsøgsvis udbyde vedligeholdelsen af en 35 kilometer lang vejstrækning i offentlig licitation. Det firma, der vinder licitationen, skal så vedligeholde vejen i de næste 15 år for rundt regnet en million kroner årligt. - Nu vil vi gennem dette pilotprojekt forsøge at indhente lidt erfaring, inden vi udbyder flere vejstrækninger. Men der er andre kommuner i landet, blandt andet Rønnede, som får hele deres vejnet vedligeholdt på denne måde, fortæller Henrik Thomsen. Aalborg Kommunes samlede budget til vedligeholdelse af veje er på 20 millioner kroner. Udover de fem millioner kroner til ekstra asfalt er der ligeledes fra borgmesterens forvaltning blevet et tilsvarend beløb til udskiftning af vinduer på skoler. Det er ligesom reparationen af veje hårdt tiltrængt flere steder. Ialt har de seks forvaltninger i Aalborg Kommune overført 227,5 millioner kroner fra 2002 til i år. Godt og vel halvdelen af beløbet er på driften - resten på anlæg. Borgmester Henning G. Jensen (S) er tilfreds med, at det også i år er lykkedes at overføre en pæn sum uforbrugte penge fra det foregående år. Penge, der i høj grad videreføres fra det ene år til det næste ude i de enkelte institutioner. - Vi har i mange år praktiseret det sådan, at ingen bliver straffet for at være budgetansvarlig, og det viser sig altså at give resultat. Pengene kan jo kun bruges én gang, og det er da rart at kunne overføre nogle mellem årene, hvilket også er med til at forbedre kommunens samlede likviditet, bemærker han. Overførselsbeløbet mellem årene ligger som regel på den gode side af 200 millioner kroner. Fra 2001 til 2002 blev der overført 245,2 millioner kroner. Det lyder umiddelbart af rigtig, rigtig mange penge. Men sammenlignet med en privat husholdning er det såmænd blot som at have lagt lidt til side i et syltetøjsglas. Eksempelvis udgør overførslen på driften kun halvanden procent af det samlede driftsbudget, der er på over otte milliarder kroner. Regnskabet ser såmænd heller ikke så tosset ud. Efter en økonomisk opbremsning for et år siden lykkedes det at opnå en gennemsnitlig kassebeholdning på 300 millioner kroner. På et tidspunkt nærmede Aalborg Kommune sig ellers bundgrænsen for, hvad indenrigsministeriet vil tolerere, før en kommune bliver sat under administration. Men den trussel blev altså afværget ved at bremse op både på drift og anlægsarbejder. Senere på året kom så budgettet, der resulterede i store strejker blandt de kommunalt ansatte og forældre. Det var det budget, der betød temmeligt drastiske nedskæringer i den kommunale service samtidig med, at der skulle høvles af gælden. Det budget holder kommunen stadigvæk ifølge de nyeste regnskabstal.