EMNER

Fem skarpe

Kommunaludvalgsformand Poul Nødgaard

Hvorfor er udlandsdanskernes stemmeret pludselig en sag for Dansk Folkeparti? Det er den ganske enkelt, fordi vi tager os af alle der er danske, hvad enten de bor i Danmark eller udlandet. Deres forhold og interesser skal tilgodeses. Har en udlandsdansker nødvendigvis mere interesse for at stemme og mere indsigt i danske forhold end en indvandrer? De har de, fordi hvis man er dansk i sind og skind, og det er dem, der er født og opvokset her og som rejser til udlandet for at arbejde. De følger levende, hvad der foregår i deres hjemland i kraft af de moderne meddelelsesmidler. Så de er ligeså interesserede som du og jeg , når der er folketingsvalg. Skal retten gælde danskere, der bor i udlandet og ikke agter at vende tilbage? Nej. Det her er et forslag, som bygger på en underskrift af en erklæring om, at man regner med at komme hjem i løbet af 12 år. Skrider man ud over de tolv år, så falder stemmeretten væk, da opholdet er af en længde, så det ikke længere er forsvarligt, at man stemmer hjemme. Sker der noget, hvis de ikke vender tilbage, selv om de er kommet med en hensigtserklæring? Naturligvis ikke, for enhver, der drager ud af Danmark for at gøre eksempelvis en erhvervsindsats for Danmark, har det faste forsæt, at de vil komme tilbage. Regner i med at få stemmer fra globaliserede verdensborgere, når DF er det mest nationalistiske parti i Danmark? Jeg må ærligt indrømme, at jeg overhovedet ikke lægger noget i, hvor de vil stemme. Jeg ser mere på, at de får en rettighed, som de er fuldt berettigede til, men jeg vil ikke afvise, at nogen kunne finde på at stemme på os. Men 100.000 udlandsdanskere repræsenterer 4-5 mandater, og de skal have lov at give deres røst til kende.