EMNER

Fem små haller vil tabe

Tilskudskronerne til hallerne i 2012 skal fordeles på et ekstraordinært møde onsdag eftermiddag.

Politikerne forkastede i den forgangne uge de første to udspil fra forvaltningen, idet politikerne vurderede, at forslagene ramte de mindste haller for hårdt økonomisk. Et nyt og tredje udspil fra forvaltningen vil dog fortsat betyde et plus på kontoen til hallerne i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund sammenlignet med 2011. Og de mindre haller i Asaa, Flauenskjold, Klokkerholm, Serritslev og Ø. Brønderslev vil med det nye forslag fortsat miste tilskud sammenlignet med 2011. Hvis det tredje forslag vedtages politisk, vil kommunens fem mindre haller ifølge forvaltningen konsekvensberegning miste mellem 35.000 og 54.000 kroner i tilskud, mens hallerne i de tre største byer vil få mellem 26.000 og 51.000 kroner mere i tilskud end i år. Byrådet har vedtaget en besparelse på 200.000 kroner for halområdet - og samtidig har byrådet besluttet, at hallerne i Thise og Stenum skal være med i tilskudsordningen. Hallen i Stenum opnår - hvis det tredje forslag vedtages - en gevinst på 93.078 kroner sammenlignet med 2011, mens Thise står til et øget tilskud på 62.117 kroner. Forvaltningen oplyser i sagsfremstillingen, at der er sket omfordeling i forhold til det nuværende administrationsgrundlag for at sikre en ligelig og retfærdig behandling af hallerne. Forslag tre indeholder et grundtilskud på 100.000 kroner per hal og hertil kommer et tilskud, der er afhængig af timeforbruget til skoler, institutioner og foreninger i den enkelte hal. Der ydes ifølge forslag tre lokalsamfundstilskud på 100.000 kroner til hallerne i Asaa, Flauenskjold, Klokkerholm, Østsidehallen, Vendelbohallen, Stenum-Hallen og Thise Multihal Forvaltningen forudsætter i forslag tre, at tilskud til Dronninglund-Hallerne, Hjallerup-Hallerne og Brønderslev-Hallerne forhøjes med det, der svarer til den kommunale fremskrivningsprocent.