Hospitaler

Fem små sygehuse lukkes

Nordjysk sygehusvæsen skal være billigere og mere effektivt

Når amtet efter nytår bliver til region Nordjylland, vil der være 11 sygehuse. Men efter alt at dømme kun i kort tid. På amtsgården i Aalborg regnes der på at lukke op mod halvdelen. Dele af planen har været drøftet af politikere og embedsmænd, og amtsdirektør Per Okkels bekræfter de overordnede rammer, som NORDJYSKE Medier har fået kendskab til. - Vi regner på, hvad vi kan spare ved at lukke sygehusene i Nykøbing, Brovst, Skagen, Farsø og Terndrup, fordi region Nordjylland skal spare 200 millioner kroner på sygehusene i 2007, og beløbet stiger op til 350 millioner i 2009. Det kan vi kun klare ved også at lukke sygehuse, siger Per Okkels. Også amtsborgmester Orla Hav (S) bekræfter planerne. - Det koster 10-20 millioner kroner alene at holde et bygningskompleks kørende i faste omkostninger som ejendomsskatter og lignende. Vi har ikke besluttet noget endnu, men vi bliver blandt andet også nødt til at lukke nogle sygehuse. Kunsten bliver til sidst for politikerne at sikre den fornødne tryghed for borgerne, siger han. Regnestykket er endnu ikke færdigt, og en af de usikre mellemregninger angår sygehusene i Brønder-slev og Dronninglund, som også kan ende med at blive lukket. Måske kun det ene af dem. Samtidig kigges der på en sammenlægning af dobbeltfunktioner i Hjørring og Frederikshavn samt den fremtidige placering af skadestue og fødsler på det ene af de to sygehuse i Vendsyssel. Sygehuset i Hobro skal udvides med nybyggeri for op mod 200 millioner kroner, hvis det skal være Himmerlands eneste sygehus. Og i Thisted skal sygehuset udvides med en nabo-bygning, som kan rumme nogle af de patienter, der i dag benytter sygehuset i Nykøbing. Baggrunden for de store ændringer er først og fremmest økonomi. Sammenligninger mellem alle landets sygehuse, de såkaldte nøgletal, afslører, at de nordjyske sygehuse koster mere end gennemsnittet, selvom produktiviteten er lavere end landsgennemsnittet. Det får betydning fremover, fordi regeringen kun vil sende penge, der svarer til et landsgennemsnit, til det nordjyske sygehusvæsen. Amtsborgmester Orla Hav siger, at det presser de nordjyske politikere til at effektivisere sygehusene. - Af historiske grunde og fordi vi har lagt vægt på at have mange sygehuse ud fra et synspunkt om, at det var mest trygt for befolkningen, har vi fået skabt et sygehusvæsen, hvor der er mange dobbeltfunktioner og for lav produktivitet. Det kan vi ikke opretholde. Men det bliver vigtigt, at vi sikrer borgernes tryghed i de områder, hvor vi lukker sygehuse, siger Orla Hav. Det kan foreksempel gøres ved at indsætte flere lægeambulancer og akutbiler, som hurtigt kan transportere tilskadekomne og akut syge til nærmeste skadestuer. bruno.ingemann@nordjyske.dk