EMNER

Fem spørgsmål om forbindelsen

Hvad vil det koste? { Ifølge de nyeste beregninger vil en østløsning koste ca. halvanden mia. kr., mens en vestløsning løber op i ca. tre mia. kr. I begge tilfælde er medregnet ændringer i vejnettet på land. Hvor meget stiger trafikken? { Det anslåes, at antallet af køretøjer, der skal passere Limfjorden ved Aalborg, vil stige med to pct. om året. Det er den stigning, der er sket de seneste år. Holder tallet, vil der i 2015 i snit være 118.800 køretøjer, der hvert døgn skal krydse fjorden ved Aalborg, heraf godt 36.000 via Limfjordsbroen. Hvor meget vil en ny forbindelse reducere trafikken over Limfjordsbroen? { Ifølge amtet vil en motorvej via Egholm reducere antallet af køretøjer over broen med 9000 i døgnet. Med en Lindholm-løsning bliver der 16.000 køretøjer mindre. Et ekstra tunnelrør reducerer trafikken over Limfjordsbroen med 1000 køretøjer i døgnet. Alle tal gælder hverdage. Hvor meget hurtigere vil man kunne krydse fjorden, hvis der kommer en tredje Limfjordsforbindelse? { Ifølge amtet bliver det med en vestlig motorvejsforbindelse 10 minutter hurtigere at køre fra Brønderslev til City Syd, mens turen til City Syd fra Sæby bliver syv minutter hurtigere. Laves der i stedet et ekstra tunnelrør, bliver besparelsen fra Brønderslev to og fra Sæby tre minutter. Skal man fra Støvring til Aalborg Lufthavn, vil en vestlig motorvejsforbindelse betyde, at turen varer 12 minutter mindre end nu. Med et ekstra tunnelrør sparer man to minutter. Skal man fra en række omegnskommuner til Aalborgs midtby, bliver turen fra et til seks minutter hurtigere, hvis der findes en vestlig motorvejsforbindelse. Et ekstra tunnelrør vil reducere transporttiden med et-to minutter. Vil flere busser og tog formindske behovet for en ny forbindelse? { Det er der delte meninger om. Amtet vurderer, at den ny nærbane kun vil påvirke den fjordkrydsende trafik minimalt, fordi de fleste passagerer skifter fra bus - ikke fra bil - til toget. Kritikere anfægter dette og mener, at øget kollektiv trafik vil formindske behovet for en ny forbindelse. Kilde: Nordjyllands Amt