Affald

Fem tons miljøsvineri ved Tingskoven

Helt lastbillæs skrot og affald tippet af på hedevej

BONDERUP:Et helt lastbillæs affald, omkring fem tons, er i weekenden blevet tippet af på en lille hedevej mellem Bonderup og Tingskoven, 50 meter fra Trekronervejen. - Nogen er bakket ind og har simpelthen tømt et ladfuld byggeskrot og tønder med affald ud på hjulsporet, siger en af de forargede lodsejere fra området, Kresten Hansen, Bonderup. Vejen, dyngen nu er bredt ud over, bruges af landmænd og jagtlejere i området, men den er nu effektivt spærret, indtil man finder frem til de formastelige og får dem til at fjerne det uhumske læs. Kresten Hansen fortæller, at han opdagede affaldsdyngen lørdag aften, da han kørte forbi på Trekronervejen. - Jeg troede nærmest ikke mine egne øjne. Det er miljøsvineri af rang, som han siger. Miljøtekniker Peter Laursen, Fjerritslev Kommune, er blevet orienteret om sagen. Han oplyser, at der i bunken er fundet et medicinglas med navn på, som leder mod en 51-årig person i Pandrup Kommune. Det er han nu ved at undersøge nærmere. - Der er også andre spor, der kan give et fingerpeg, blandt andet en skorstensfejerattest, oplyser han. - Det ligner en bunke fra rydning af et gammelt hus eller udhus, og så har man ikke gidet eller ikke villet betale for at aflevere affaldet på lossepladsen. - Om det er den 51-årige selv, eller en anden, der har fået til opgave at køre affaldet væk, kan man ikke vide. Og strengt taget er det heller ikke vores opgave i kommunen at tage os af sagen. Det er lodsejernes problem, når affald tippes af på privat ejendom, gør miljøteknikeren opmærksom på. - Men vi vil selvfølgelig gerne hjælpe med at finde frem til synderen, for det er rent ud sagt noget forbandet svineri, tilføjer Peter Laursen. Han går ud fra, at vedkommende meldes til politiet af lodsejerne, hvis ikke der bliver ryddet op ad frivillighedens vej. Selv om affaldet er ulækkert og et stort rod af mange forskellige slags skrot, vurderer han, at der ikke er fare for nedsivning af skadelige stoffer til jorden. Det har nogen betydning, da dyngen ligger i et område, hvor Bonderup Vandværk henter drikkevand.