Skadedyrsbekæmpelse

Fem uger med hul igennem

Kloakspuling kan give flere gener for Lønstrup-borgerne

LØNSTRUP:Umiddelbart skulle det i dagens Danmark ikke være særlig sjovt at være rotte. Men fra og med i går og de næste fem uger bliver det noget mindre morsomt at være landets skadedyr nummer ét. Tænk sig bare at få stukket en næsten 400 meter lang vandslange ind i stuen, hvorefter der bliver sat så meget tryk på, at man nærmest kun kan flygte ud af en nødudgang. Det er så at sige situationen i de nærmeste uger i Lønstrup, hvor det dog ikke er rotterne, der er målet, men nærmere selve tilstanden af de offentlige kloakledninger i undergrunden. Firmaet Nordjysk Kloak og Industriservice gik i går morges i gang i sommerhuskvarteret omkring Nodsøvej og Brunebanke, og efterhånden vil de have besøgt alle kloaknet under Lønstrup. Det foregår på den måde, at en mellem 350 og 400 meter lang specialdesignet vandslange køres ned i kloakrørene, og så bliver der sat tryk på genbrugsvandet. Det er fordi, ledningerne skal spules fri for slam, så en egentlig tv-inspektion af ledningsnettet kan finde sted. Denne inspektion begynder i dag, hvor der tages over ved de kloakrør, der er spulet fri for slam. Tv-inspektionen skulle så gerne afsløre, hvor der for eksempel kan være huller i kloakrørene, eller hvor der er så megen slitage, at der skal skiftes til nyt. Og det er en langt billigere proces, end f.eks. at først at grave op for blot at konstatere, at der alligevel ikke er behov for udskiftning af kloaknettet på dén eller dén kloakstrækning. Gener Men Nordjysk Kloak og Industriservice oplyser allerede nu, at slamspulingen kan give større eller mindre gener for beboerne i Lønstrup - hvis man ikke følger kloakfirmaets vejledninger. To dage før slamspulingsbilen kommer til éns adresse, eller rettere det kloaknet, der har kontakt til ens hus, skulle man gerne have fået brev i postkassen. Brevet forklarer nærmere, hvad forholdsregler man kan tage. For at kalde tingene ved deres rette navn, så er der faktisk mulighed for, at man kan få kloakrester og dermed lort op af toilettet eller gulvafløbet derhjemme! Henrik Madsen, der begyndte på spulingsarbejdet i går, forklarer: - Slangen, der spuler rørere, laver en form for vakuum i kloakrørene. På den måde opstår der et tryk bag spulehovedet, og det kan altså sende noget af slammet tilbage mod kloakledningerne ind mod husene. Så jeg siger altid, at jeg virkelig håber, min chef har advaret beboerne på den strækning, jeg arbejder på, for ellers er jeg ikke en populær mand! Det skal forstås på den måde, at måske kommer man slet ikke til at mærke noget til, at slangen er løbet forbi ens hus. Men uheldet kan være ude, når der skabes tryk i rørene. Derfor opfordrer Nordjysk Kloak og Industriservice alle til at dække gulvafløb med f.eks. aviser med noget tungt ovenpå at lukke toiletsæder eventuelt med et klæde mellem bræt og kumme og lægge noget tungt oven på samt at hvis vandlåsene bliver suget ud, efterfylder dem med vand for at undgå lugtgener. Og at det ovenstående skal tages rimeligt alvorligt, konstaterede NORDJYSKE ved selvsyn i går middag. Her var Henrik Madsen i gang med en cirka 200 meter lang kloakstrækning på Brunebanke, og cirka 75 til 100 meter væk fra den store slambil hoppede og dansede et tungt metalkloakdæksel, så det blev løftet op til 10-15 cm op fra jorden - alene på grund af undertrykket i kloakrørene. - Og specielt i sommerhuskvarterer er det jo lidt træls, hvis ikke ejerne har fået besked. Ikke mindst hvis det er udenlandske turister, for det hjælper jo ikke noget, at vi snakker jysk, når de snakker tysk, lyder det fra Henrik Madsen med et skævt smil. Og lige for at vende tilbage til det med rotterne, så skulle der ikke være nogen fare: - Ærligt, så har jeg arbejdet med det her i mange år, og jeg har da set en rotte, men de kommer ikke ind i husene. Når først jeg begynder at larme i rørene med slangen, så løber de - hvis der er rotter - ind i kloakrørenes sidestikninger. Og det er altså ind til husene, men rotter hader vand, og de går ikke igennem vandlåsene, konstaterer Henrik Madsen.