EMNER

Femern - en bro i støbeskeen

- Femern-broen skal forbinde Falster med Femern-halvøen i Tyskland og kan tidligst stå færdig i 2015. Den kommer til at bestå af en firesporet motorvej og to jernbanespor, prisen bliver den samme som færgen i dag: 350 kroner per tur. - I juni underskrev den tyske og danske trafikminister en "hensigtserklæring". Bag kulisserne er det dog den almindelige opfattelse, at den danske trafikminister forlængst har truffet beslutningen; en teori, der underbygges af utallige af ministerens udtalelser. - Broen vil koste Danmark i omegnen af 30 milliarder, afhængig af beregningsmetoden. Det gør Femern-broen til den største enkeltinvestering i Danmarks historie. - Finansieringsmodellen bliver den samme som de øvrige danske broer, hvor den danske stat garanterer for et lån til byggeriet. Metoden giver lave renter. Til gengæld hæfter staten, hvis byggeriet bliver dyrere end ventet, eller hvis indtægterne svigter siden hen - som det for eksempel skete med både Øresundsbroen og den københavnske metro. - Økonomerne er uenige om behovet for broen. Landets eneste internationale ekspert i offentlige gigaprojekter, professor Bent Flyvbjerg fra Aalborg Universitet, spår projektet en kulsort fremtid. Trafikministeriet har dog ved hjælp af trafikprognoser regnet sig frem til, at Femern-broen vil være betalt tilbage omkring år 2040. moll

Forsiden