EMNER

Femte spiller er klar til S-dyst

Mogens Nørgård, regionsrådsmedlem og tidligere folketingsmedlem for kristendemokraterne blander sig i kandidatkamp.

En femte spiller er klar til at gå på banen i dysten om at blive socialdemokratisk folketingskandidat i Thisted-kredsen. Det er det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Mogens Nørgaard fra Birkelse ved Åbybro. Han bekræfter, at han har fået en henvendelse om at stille op i et forsøg på at blive folketingskandidat, men at han samtidigt betinger sig, at der sker med en rimelig lokal opbakning. - Det skal enten være ved at bestyrelserne for et par lokale partiforeninger anbefaler mig, at en partiforening peger på mig ved en ekstraordinær generalforsamling eller ved at der lokalt er mindst 25 stillere bag mit kandidatur, forklarer Mogens Nørgård. Tidligere MF Den 53-årige tømrermester er i øjeblikket formand for den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet, men har tidligere siddet i Folketinget. Det var i perioden fra 2002-2005, hvor han blandt andet var formand for partiets folketingsgruppe og havde sæde i både miljø- og finansudvalget. Erfaring - Jeg har bred politisk erfaring - og et godt kendskab til yderområdernes udfordringer, forklarer Mogens Nørgård, som i regional sammenhæng blandt andet har særlig opmærksomhed på sager om regional udvikling og på det sociale område. Regionsrådsmedlem Bente Bang, Agger, oplyser, at partiforeningen for Vestervig-Agger mødes i aften, tirsdag, for at drøfter sin stilling til kandidatspørgsmålet, som eventuelt kan besvares ved, at partiforeningens bestyrelse i enighed anbefaler Mogens Nørgård. - Hvis der ikke er mulighed for at få en enig bestyrelse til at anbefale Mogens, så bliver der taget initiativ til at opstille ham efter indstilling fra 25 stillere, siger Bente Bang. Samler medlemmerne Foreløbig to socialdemokratiske partiforeninger har meddelt, at de indkalder medlemmerne til ekstraordinære generalforsamlinger for at få medlemmernes stillingtagen til kandidatspørgsmålet. Det er partiforeningen Thisted Nord med 80 medlemmer og partiforeningen Bedsted-Hurup og Omegn med 70 medlemmer, men foreningernes formænd, Vagn Nørgaard og Peter Skriver Nielsen, understreger begge, at ingen af de to bestyrelser på forhånd vil anbefale en bestemt kandidat frem for en anden. - Vi indkalder til generalforsamling, fordi beslutningen er for vigtig til, at spørgsmålet alene kan afgøres af 25 stillere, der anbefaler en bestemt kandidat. Samtlige medlemmer skal sikres mulighed for at tage stilling på grundlag af de mulige kandidater, der har meldt sig, siger Peter Skriver, som dog har et klart formuleret krav fra bestyrelsen til en kommende kandidat. Vedkommende skal være bosat i Thisted-kredsen, siger Peter Skriver Nielsen, hvis partiforening støttede Egon Plei-drup Poulsen i den seneste urafstemning. Op til generalforsamlingen Vagn Nørgaard, formand for partiforeningen Thisted Nord, vil også lade medlemmerne få det endelige ord. - Vi har ikke i bestyrelsen taget stilling til en bestemt kandidat. Det bliver op til generalforsamlingen at pege på en af de kandidater, som allerede er bragt i forslag - eller måske bringe et helt nyt navn op, siger Vagn Nørgaard om spørgsmålet, som i sidste ende skal afgøres med en urafstemning. Som det ser ud kan fire kandidater deltage i afstemningen, nemlig Ole Vagn Christiansen, Morten Bo Bertelsen, Simon Kollerup og John Christiansen.