Feriecenters økonomi rettet op

Det går så godt, at Himmerlandsfonden næppe vil sælge til efterskole

TRANUM:Planerne om en film- og tv-efterskole i Brovst Kommune bevares, selv om initiativtagerne næppe skal gøre sig håb om at kunne overtage Himmerlandsfondens kursus- og feriecenter Tranum Strand. Kursus- og feriecentret var annonceret til salg på internettet for et halvt års tid siden, fordi centret kørte med underskud, og fordi Hjemmeværnet ikke længer har så meget brug for centret, som da det i sin tid blev bygget til primært kursus- og uddannelsessted for hjemmeværnsfolk fra hele andet. - Men nu har vi fået rettet så meget op på økonomien, at vi ser lyst på mulighederne for at drive centret videre, siger Ejvinn Krukow, der tiltrådte som ny formand for kursuscentrets bestyrelse for fire måneder siden. Og centret bruges stadig en del af Hjemmeværnet, ligesom mange private bruger det. Jeg tror, at der på egnen er stort behov for centret til forskellige arrangementer. - De to foregående års underskud på ca. en mio. kr. pr. år ventes at blive rettet op, så der kun bliver et mindre underskud i år, måske i størrelsesordenen 100.000 kr., tilføjer Ejvinn Krukow. Vi har en egenkapital på fire-fem mio. kr., men det er vigtigt, at vi kommer til at tjene penge, så egenkapitalen ikke forsvinder. - Vi er enige om at se tiden an, indtil regnskabsåret er slut til nytår, men jeg tror godt, efterskolefolkene kan se sig om efter noget andet. En af initiativtagerne og næstformand i bestyrelsen for den planlagte efterskole, civilingeniør Ole Stein, Aalborg, oplyser, at man er fast besluttet på at gennemføre projektet i Brovst Kommune. - Vi har kigget på flere andre steder, hvor vi kan indrette skolen, bl.a. hvor vi kan bygge lidt ud, siger Ole Stein. Og vi undersøger mulighederne for at bygge nyt. Men vi venter med at beslutte os til foråret, når kursus- og feriecentrets seneste regnskab foreligger, og vi kan få en definitiv melding.