Lokalpolitik

Ferien slut for byråd

SKAGEN KOMMUNE: Efter et par måneders ferie, er politikerne på banen igen. Det første byrådsmøde efter ferien holdes mandag aften. Syv sager er til behandling, og de fleste har i juni været behandlet dels i fagudvalg, dels i økonomiudvalget. Byrådet skal blandt andet give grønt lys til, at fire af deres medarbejdere fremover skal arbejde på rådhuset i Frederikshavn. Der skal nemlig oprettes en fælles løn- og personaleadministration for Skagen og Frederikshavn Kommuner. Så når der fremover skal udbetales løn til medarbejdere, vederlag til politikere eller pensioner til tidligere medarbejdere sker det fra Frederikshavn. Herfra kommer også rådgivning og vejledning om tolkning af overenskomster, udformning af ansættelsesbreve og forhandlinger med faglige organisationer. Formålet med sammenlægningen er at fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere